Zorgen toekomst museale KBL

In korte tijd is de wereld veranderd als gevolg van het mondiaal rondwarende coronavirus. Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) – waarin ruim 180 Nederlandse kastelen & historische buitenplaatsen zijn vertegenwoordigd  – maakt zich met besturen en directies van museaal benutte kastelen & historische buitenplaatsen grote zorgen over de organisatorische en financiële gevolgen. Op het moment waarop een nieuw seizoen voor deze publiekstoegankelijke erfgoederen had moeten beginnen, is dit nu onmogelijk. Voor een deel van de 71 museaal benutte huizen zijn de sluitingsgevolgen zeer zorgelijk. Dit is een conclusie uit een deelonderzoek onder kastelen en historische buitenplaatsen binnen een landelijk onderzoek naar de crisisgevolgen door de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM).

Maatschappelijke, organisatorische en financiële gevolgen

Zonder uitzondering betreuren alle huizen dat zij hun waardevolle maatschappelijke en educatieve diensten niet kunnen verlenen. Alle huizen en horecagelegenheden zijn gesloten en nergens vinden nog rondleidingen of educatieve programma’s plaats. Veel tuinen en parken zijn niet of (nog) slechts beperkt toegankelijk. Naast de zorgen voor het welzijn van medewerkers/vrijwilligers, zijn er de bedrijfsmatige en financiële gevolgen. Thuiswerken is veelal onmogelijk voor medewerkers met publieksfuncties (kassa- en educatiemedewerkers). Op sommige huizen is werktijdverkorting aangevraagd voor personeel (conservatoren, tuinkrachten) of kunnen zzp’ers niet meer worden ingezet. Op de middellange termijn geldt dit voor meer zzp’ers. Vrijwilligers blijven thuis en men mist hun betrokken inzet bij het (voort)bestaan van het erfgoed zeer. 

Alle ondervraagde huizen melden, dat vrijwel alle evenementen (huwelijken, vergaderingen, diners) zijn afgelast. Voor tal van kastelen en historische huizen kan dit tot vergaande financiële implicaties leiden. Men geeft aan de omstandigheden voor enige weken tot een paar maanden te kunnen uitzingen, maar dat het mislopen van inkomsten op den duur voor veel organisaties tot groot nadeel van het onderhoud en beheer van de kastelen & historische buitenplaatsen zal zijn.

Situatie na corona en verzoek om steun

Naast de zorgen over de gevolgen van corona, vrezen instellingen ook haar effecten in de periode erna. Wat als bezoekers en vrijwilligers uit angst wegblijven of strenge regelgeving omtrent het ontvangen van gasten van kracht wordt? Er is onzekerheid over de situatie na deze epidemie. Om die redenen is een collectief beroep gedaan op een steunfonds voor gederfde inkomsten, medewerkers, zzp’ers en vrijwilligers.