Zorgen bij particuliere landgoederen over gevolgen afschaffing monumentenaftrek

Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten, dat gaat over de afschaffing van de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten. Dit wetsvoorstel wordt op 10 en 11 december behandeld in de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt de mogelijkheid om onderhoudskosten voor rijksmonumenten af te trekken van de belasting per 1 januari 2019 te vervallen. Vanaf dat moment is er een vervangende subsidieregeling voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie beschikbaar: de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zal de regeling uitvoeren. Lees hier het RCE-dossier subsidies.

In een notitie van de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) aan de Eerste Kamer wordt aangevoerd dat de door de minister beoogde kwaliteitsborging is gebaseerd op onjuiste en onvolledige informatie, waarbij in opdracht van OCW uitgevoerde onderzoeken niet aan de Tweede Kamer zijn voorgelegd. Lees hier de notitie van FPMe.

Monumentaal groen slachtoffer
Omdat het budget voor de groene Subsidie instandhouding monumenten (Sim) ontoereikend is, hebben particuliere eigenaren van monumentaal groen tot op heden op grote schaal gebruik gemaakt van de fiscale aftrek (f.a.). Door het wegvallen hiervan en het gegeven dat de vervangende subsidieregeling niet open staat voor monumentaal groen, kan alleen nog een beroep gedaan worden op de (ontoereikende) groene SIM. Hiermee komen met name particuliere eigenaren in grote problemen.

Wageningen Universiteit en Debie & Verkuijl hebben in opdracht van OCW een onderzoek uitgevoerd naar kosten van groen erfgoed en komen, op basis van sober en doelmatig onderhoud, tot een bedrag van € 132 miljoen per jaar. Dit staat in geen verhouding tot het budget van 10 miljoen dat voor subsidie beschikbaar is. Daarbij heeft Werelderfgoed en het toenemend aantal Professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM’s) voorrang op particuliere beheerders. Otto van Boetzelaer van Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk wijst op de gevolgen voor een groot deel van het Nederlandse landschap: “Veel landgoederen beheren grote stukken opengestelde natuur. Het instandhouden van dit groene erfgoed wordt door de nieuwe wetgeving ernstig bedreigd. De gevolgen voor de natuurwaarden en het veilig kunnen beleven hiervan kunnen niet meer gegarandeerd worden”