Zij waren van groote en zware steenen

 

Rob Grubben, Taco Hermans (eindredactie), ‘Zij waren van groote en zware steenen”. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, Wijk bij Duurstede 2017

De geschiedenis van kastelen en historische buitenplaatsen levert altijd weer nieuwe artikelen en informatie op. Dat bewijst ook deze publicatie, dat de eerste uitgave is van de Stichting Kastelenstudies Nederland (SKN). Hier richt men zich op het wetenschappelijk onderzoek naar kastelen, historische buitenplaatsen en hun groene omgeving. In dit boek komen uiteenlopende onderwerpen voor het voetlicht. Een merendeel gaat in op onderwerpen uit de late middeleeuwen, maar de bundel bevat ook bijdragen die onderwerpen uit latere tijd raken. Zo schrijft Debbie Splinter over nieuwgebouwde buitenplaatsen en hun parken in Kennemerland, alle het ontwerp van de weinig bekende architect Andries de Maaker. Zijn nagedachtenis leed onder de vooringenomenheid van een communistisch familielid, die een groot deel van zijn artistieke nalatenschap zou hebben verbrand vanwege zijn inspanningen voor de bourgeoisie. Weer andere artikelen sluiten meer aan bij de actualiteit. Zo zijn bij recent archeologisch onderzoek resten gevonden van kasteel de Blauwe Toren te Gorinchem. Over dit bijzondere object was tot nu toe weinig bekend en de vondsten leidden tot allerlei speculaties, gezien de twee artikelen hierover in dit boek. RD

Inhoudsopgave:

 1. Bas Aarts, Taco Hermans, “Sterck” of “nyet sterck”? Een opmerkelijke lijst van kastelen in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch uit de zeventiende eeuw, 7-44
 2. Jan van Doesburg, Bas van der Laan, Menno van der Heiden, Ronde versterkingen met meerdere concentrische grachten in de schijnwerpers, 45-64
 3. Alois van Doornmalen, Herlaar, de naam van het huis als een symbool, 65-78
 4. Rob Gruben, De geschiedenis van het huis te Bokhoven en een bouwhistorische analyse van het bewaard gebleven muurwerk, 79-112
 5. Taco Hermans, De Grovestins in Gaastmaburen gereconstrueerd, 113-124
 6. Taco Hermans en Edwin Orsel, De verbouwing van de Blauwe Toren te Gorinchem in 1522-1530, 125-154
 7. Merlijn Hurx, De Blauwe Toren in Gorinchem: een vorstelijk kasteel aan de Merwede, 155-172
 8. René van der Mark, Opgraving naar de voorburcht van het kasteel van de heren van Ravenstein, 173-202
 9. Ruud Raats, Twee Huizen aan de Overkant. Ontdekking van twee middeleeuwse omgrachte woonsteden op de rechteroever van de Eem bij Baarn, 203-230
 10. Debbie Splinter, De vijf Kennemer buitenplaatsen van Andries de Maaker en Leonard Springer, 231-254
 11. Jeroen van der Werf, De bouwgeschiedenis van Kasteel Neerijnen, 255-288RD

‘Zij waren van groote en zware steenen”. Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland, is een paperback uitgave in het kader van de Stichting Kasteelstudie Nederland. Dit rijk met kleurenfoto’s, plattegronden en kaarten verluchte boek telt 292 pagina’s.

ISBN 978 9082 797 305. Prijs: € 30,- (plus € 4,50 verzendkosten). Te bestellen via sknnederland@gmail.com

 

Scroll naar boven