Zienswijze ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

In antwoord op uw ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied, voelt stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) de behoefte om onze zienswijze op het hier genoemde ontwerpprogramma met u te delen.

Het NPLG richt zich op nationale doelen waarbij natuur, water/bodem, broeikasgassen landbouw en landgebruik en groenblauwe-dooradering als specifieke speerpunten worden genoemd. sKBL onderschrijft deze doelen, maar signaleert hier tegelijk het volledig ontbreken van de cruciale en tegelijk zeer kwetsbare culturele en landschappelijke waarden van de vele historische buitenplaats biotopen en unieke landgoederenzones in Nederland.

Scroll naar boven