Zes historische buitenplaatsen in Utrecht blij met Erfgoedparels

Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen ©Helene Blaak

De provincie Utrecht draagt vanuit de subsidieregeling Erfgoedparels 3,3 miljoen euro bij aan de restauratie van zeventien rijksmonumenten, waaronder zes historische buitenplaatsen. Met behulp van deze bijdragen blijven deze markante monumenten behouden en wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het wegwerken van de restauratieachterstand.

De buitenplaatsen zijn Landhuis de Horst (Utrechtse Heuvelrug, Driebergen), Kasteel de Haar (Utrecht), Oranjerie Nijenrode (Stichtse Vecht, Breukelen), Kasteel Amerongen (Utrechtse Heuvelrug, Amerongen), Buitenplaats Beerschoten-Willinkshof (Utrechtse Heuvelrug, Driebergen), Muur buitenplaats Doornburgh (Stichtse Vecht, Maarssen)

Duurzaamheid

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts over de subsidieregeling Erfgoedparels: “De rijksmonumenten vormen een belangrijk deel van het culturele kapitaal van onze provincie. Daar moeten we met z’n allen zuinig op zijn. Monumentenzorg is geen zorg van overheden alleen. Het zijn primair de eigenaren die de verantwoordelijkheid dragen voor de instandhouding van hun bezit en de monumentale waarde daarvan. De provincie heeft vooral een ondersteunende taak, zowel richting gemeenten als richting eigenaren.”

Erfgoedmonitor

Naast het verstrekken van restauratiesubsidie heeft de provincie Utrecht ook de Utrechtse Erfgoedmonitor ontwikkeld, waarin de omvang en urgentie van restauratie- en onderhoudsopgaven van alle rijksmonumenten inzichtelijk is gemaakt. Pennarts: “Dat helpt zowel eigenaren als overheden om afgewogen keuzes te maken over de inzet van middelen en mankracht. Ook brengt de monitor voortaan het energieverbruik van gebouwde monumenten in kaart. Aandacht voor het energieverbruik is niet alleen nodig in het kader van duurzaamheid, maar ook van belang voor de instandhouding van de monumenten. Door te besparen op energie, houden eigenaren meer geld over voor onderhoud.”


Bron: Provincie Utrecht, februari 2017