Wordt u vrijwilliger bij sKBL?

sKBL bestaat nu ruim vijf jaar en ontwikkelt zich voorspoedig! Door onze activiteiten neemt niet alleen de belangstelling voor de stichting toe, maar vooral ook de belangstelling voor vele uiteenlopende onderwerpen die met historische buitenplaatsen, kastelen en landgoederen (KBL) samenhangen. Hierdoor ontvangst onze stichting steeds vaker vragen voor interviews, informatieverzoeken over KBL, het aanbod om (beknopte) artikelen te leveren aan media, mee te werken aan mediaproducties of krijgt berichten over activiteiten of artikelen aangeboden voor de eigen nieuwsbrief. Daar zijn wij blij mee maar het vergt tegelijk ook tijd en aandacht van ons kleine team om aan deze verzoeken te kunnen voldoen. Hierbij komt nog dat sKBL momenteel de laatste hand legt aan een tijdsintensieve algehele revisie van de website. Dat is nodig want steeds meer gebruikers vinden daar actuele (bezoekers-)informatie maar ook onderhoudende verhalen over KBL. Daar moeten geen onjuistheden te vinden zijn. Wij zoeken dus enige mensen die zin en tijd hebben ons bij dit leuke werk te helpen. Wij zijn op zoek naar:

  1. Verhalenvangers – verhalen die samenhangen met deze bijzondere plekken in ons land. Verbindende verhalen die betrekking hebben op het wonen, werken en leven op KBL vroeger en nu.
  2. Regiocorrespondenten – publieks- en toeristische informatie over Nederlandse KBL verzamelen, bundelen en zo nodig bewerken voor publicatie in de  activiteitenkalender van onze website of nieuwsbrief.
  3. Regiocorrespondenten – verzamelen van informatie en nieuws over Nederlandse KBL uit uw wijde omgeving en bestemd voor publicatie in de nieuwsrubriek van de website of nieuwsbrief.
  4. In deze nieuwsbrief leest u over de start van de sKBL International Summer School. Voor de editie 2020 en daarop volgende programma’s zoeken wij een vrijwilliger, die deze Summer School samen met het curatorium en de directie van sKBL als organisator en coördinator voorbereidt. Goede spreek- en schrijfvaardigheid van het Engels zijn noodzakelijk. 

Wij bieden u een immateriële vergoeding bestaande uit een plezierige samenwerking in een klein team van enthousiaste vrijwilligers en medewerkers, een bijdrage aan uw persoonlijke verdieping rond monumentaal (groen) erfgoed in het algemeen en dat van KBL in het bijzonder, een landelijk netwerk en onze vriendschap. Alle bij sKBL betrokkenen werken vanuit huis en zijn digitaal en/of telefonisch met elkaar verbonden. Indien u interesse heeft, mailt u dit naar rdessing@skbl.nl

Fijn als u in uw bericht aangeeft waar uw interesse naar uitgaat en hoeveel tijd u beschikbaar stelt. Een korte CV, waarin wij lezen wat u heeft gedaan, stellen wij op prijs.