Word KBL-Vriend

Bij mooie kastelen en uitgestrekte landgoederen denken velen eerder aan onze buurlanden dan aan ons eigen land, terwijl Nederland honderden bijzondere kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL) telt. Van de borgen en states in het Noorden, de vele fraaie havezaten in Oost-Nederland, via de oude Hollandse buitens langs rivieren en achter de duinen tot de oude kastelen en landgoederen in Limburg; heel ons land is nog altijd rijk aan dit monumentale erfgoed. De vele en dikwijls uiteenlopende verschijningsvormen van deze monumenten liggen vaak te midden van landschappelijke parken of uitgestrekte bossen en zijn altijd indrukwekkend om te zien. De geschiedenis en ontwikkeling van deze monumentale erfgoederen is binnen Europa een tamelijk uitzonderlijk verhaal.

Bent u als eigenaar of directeur verantwoordelijk voor een KBL? Dan levert u veel inspanning voor het behoud van onze KBL. Tegelijk vormt u samen een groep van (min of meer) gastvrije KBL. Met uw bijdrage erkent u onze twee belangrijkste doelen. Dit is als eerste het vergroten van de zichtbaarheid, onderlinge samenhang en bekendheid van alle Nederlandse KBL. Hiermee benadrukt sKBL vooral ook hun waarden en betekenis voor onze samenleving en hopen wij het maatschappelijk draagvlak voor hun instandhouding te vergroten. Als tweede doel bevorderen wij de uitwisseling van kennis en zaken van algemeen belang bij het in stand houden van KBL. Uw verbintenis met sKBL maakt het mogelijk om samen te delen in ervaringen, inzichten en kennis en is het eenvoudiger om passende antwoorden op uiteenlopende vragen te vinden.

De jaarlijkse bijdrage voor KBL-Vrienden is € 250,- of desgewenst meer.

KBL-vrienden krijgen:

  • Informatief welkomstgeschenk over KBL; 
  • Korting bij deelname aan sKBL-studiebijeenkomsten;
  • Uitnodiging voor de jaarlijkse (exclusieve) vriendenborrel op een bijzondere KBL;
  • Geregeld berichten over zaken die voor de instandhouding van KBL van nut zijn;
  • Algemene belangenbehartiging en mediale (landelijke) representatie van KBL;
  • Incidenteel profiteren onze donateurs van schenkingen (meubels, antiquiteiten, diensten) die derden onze donateurs aanbieden;
  • Onze bedrijfsdonateurs bieden soms voordelen of diensten aan waarvan u als eigenaar/verantwoordelijke van een KBL direct kunt profiteren;
  • Berichten over activiteiten op uw KBL in onze nieuwsbrieven en sociale media mits dit een brede doelgroep aanspreekt;
  • Deelname aan interne onderzoeken en enquêtes en de uitslagen daarvan.

Heeft u interesse om zich als KBL-Vriend aan te sluiten in het sKBL netwerk? Wij informeren u graag hierover. Neemt u gerust contact op met Yvonne Molenaar (directeur sKBL) en word KBL-Vriend. Mail naar ymolenaar@skbl.nl of bel 06 – 27256221.

Scroll naar boven