Wethouders Erfgoed maken zich zorgen om KBL

Op woensdag 8 april jl. is door de wethouders Erfgoed & Cultuur van de grote monumentengemeenten in Nederland een brief naar onder andere het ministerie van OCW gestuurd. De wethouders uitten hierin hun grote zorgen over de gevolgen voor erfgoed, dat in eigendom is van non-profit instellingen en particuliere eigenaren, erfgoed dat in belangrijke mate afhankelijk is van publieksinkomsten. Zoals kastelen en historische buitenplaatsen.

In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor de zorgen die leven bij veel eigenaren van kastelen en historische buitenplaatsen over de invulling van hun maatschappelijke taken op de korte én lange termijn. Wanneer en onder welke voorwaarden kan daar weer invulling aangegeven worden en zal dat onder voorwaarden zijn waaraan -ook op die lange termijn- kan worden voldaan?

sKBL heeft een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de opstelling van de brief op basis van resultaten uit de inventarisatie naar de gevolgen van de corona-crisis. We blijven de follow-up op de voet volgen en zullen u daar uiteraard van op de hoogte houden.