Werkgroep exploitatiemogelijkheden voor KBL

Een nieuw initiatief binnen sKBL: exploitatiemogelijkheden voor KBL

Honing op Dekema State. © Dekema State. Foto Wim Hoogendam

Binnen sKBL zijn in het najaar van 2015 enige actieve personen in een werkgroep aan de slag gegaan. Dit overleg draagt de naam Exploitatiemogelijkheden voor KBL. Aan dit overleg nemen deel Erik Wanrooij, Arthur Barendsen, Jos Koopmans, Rob Berends, Claudine Taudin Chabot en René Dessing. Alle leden van deze werkgroep hebben vanuit hun eigen professionaliteit als bankier, rentmeester, manager of door studie-inzichten als econoom, historicus, erfgoedspecialist of andere ervaringen een unieke inbreng in dit overleg. Hierdoor ontstaat een interessant palet van visies die mogelijk tot nieuwe inzichten leiden. De werkgroep is zich er bewust van dat over dit onderwerp al het nodige is gepubliceerd en dat nieuwe publicaties zijn aangekondigd. Voor deze werkgroep geldt echter dat er vooral ook rekening wordt gehouden met de uiteenlopende achtergronden van direct betrokkenen bij de instandhouding van KBL zoals kasteelmusea, particulieren, TBO’s met KBL of horeca-gedreven KBL. Door dit gegeven als uitgangspunt te nemen, krijgt het onderzoek een eigen dynamiek en kan nieuwe visies opleveren als antwoord op de vraag hoe KBL in de toekomst op verantwoorde wijze inkomsten uit activiteiten kunnen generen en elkaar hierbij kunnen stimuleren en helpen.

Tegelijkertijd wil de werkgroep onderzoeksresultaten op een inzichtelijke wijze met de omvangrijke achterban van sKBL kunnen delen. Die achterban bestaat uit vele direct betrokkenen maar ook uit geïnteresseerden die belangstelling hebben voor KBL maar daarbij geen actieve rol spelen. Hierdoor wordt bij een groter publiek inzichtelijk wat de (on)mogelijkheden zijn om KBL financieel gaande te houden. Deze nieuwsbrief zal in de toekomst dan ook artikelen gaan bevatten waarin de werkgroep verslag doet van een onderzoek. Wellicht leiden de artikelen van de werkgroep bij u als lezer tot reacties, wijst u ons op zaken of omstandigheden die van belang kunnen zijn of adviseert u ons vanuit uw specifieke ervaring en kennissfeer. Dat stellen wij zeer op prijs. Heeft u suggesties en/of ideeën over (nieuwe) wijzen waarop KBL inkomsten kunnen generen, mail ons via info@skbl.nl