Vrijwilligers door sKBL

sKBL groeit! Door onze activiteiten groeit de belangstelling voor de stichting zelf maar ook voor zaken die met historische buitenplaatsen, kastelen en landgoederen samenhangen. Wij krijgen steeds vaker vragen voor interviews, (korte) artikelen te schrijven voor andere media, informatieverzoeken over kastelen en buitenplaatsen, het aanbod om in onze nieuwsbrieven artikelen te publiceren of activiteiten te melden, vragen die gerelateerd zijn aan vastgoed, herbestemming of gebruik van kastelen en buitenplaatsen, verzoeken om beheerdersfuncties of andere banen op buitenplaatsen, etc.

Ons kleine team van medewerkers en vrijwilligers kan dit aan maar zou heel blij zijn met hulp. Wij zoeken personen die op vrijwillige basis:

  1. Algemeen secretariële (ondersteunende) taak wil verrichten voor de directie,
  2. Iemand die in Nederland vastgoedbewegingen rond kastelen en historische buitenplaatsen monitort,
  3. Een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten rond publieksvoorlichting en informatieverschaffing (nieuwsbrieven, Facebook, Linked In, Twitter en het te starten werk op Instagram),
  4. Toeristische informatie rond Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen verzamelt, bundelt en bewerkt voor publicatie in onze activiteitenkalender voor de website.

Wij bieden u een immateriële vergoeding die bestaat uit samenwerking met een klein team van enthousiaste vrijwilligers, een bijdrage aan uw persoonlijke verdieping rond erfgoed in het algemeen en dat van historische buitenplaatsen en kastelen in het bijzonder, een landelijk netwerk en vriendschap. Alle bij sKBL betrokkenen werken vanuit huis en zijn digitaal en/of telefonisch met elkaar samenwerkend.

Indien u wat wilt doen, mailt u dit naar rdessing@skbl.nl

Fijn is als u aangeeft wat u wilt doen, hoeveel tijd u beschikbaar heeft en u door middel van een cv toelicht wie u bent en welke kennis/ervaring u in kunt brengen.

Scroll naar boven