Vrienden van Vrienden

 

 

Onze stichting is blij met de vele Vrienden (donateurs) die de activiteiten van sKBL volgen, ondersteunen en daardoor mede mogelijk maken. Veel van deze KBL hebben zelf ook een kring van Vrienden. Soms dragen deze groepen bij in de exploitatie, organiseren zij culturele activiteiten of tentoonstellingen, helpen mee in hof en huis of monitoren de natuur- en cultuurhistorische waarden van ‘hun’ kasteel of buitenplaats. Weer anderen zijn gericht op het interieur, de collectie en de verwerving van nieuwe stukken, het huisarchief of het levend houden van de geschiedenis.

Zoals het met vriendschappen gaat is men doorgaans blij met elkaar, maar het is niet altijd en overal pais en vree. Soms zijn er meningsverschillen over de besteding van middelen of de wijze van exploitatie en welke partij is dan de beslisser? Aan de andere kant zetten veel Vrienden zich ook vaak als vrijwilliger in. De verbondenheid is altijd onverminderd groot.

Voor de Vrienden is er meestal wel een tegenprestatie. Dit kan gratis toegang zijn tot de buitenplaats en haar gebouwen, een leuke jaarlijkse bijeenkomst of excursie, gratis bloemen of groente uit de moestuin of korting bij evenementen. Hiervoor spant men zich niet in, maar gewaardeerd wordt het wel! Wij gaan volgend jaar over dit onderwerp een studiedag organiseren rond vragen zoals hoe vriendenkringen op te richten, welke bevoegdheden af te bakenen, hoe de verwachtingen te managen, etc?

Hieronder treft u een overzicht van groepen Vrienden of donateurs van het sKBL-Vriendenbestand. Let wel; er zijn er dus meer dan dit overzicht laat zien.


Provincie KBL Plaats
Vriendenorganisatie Doel
Groningen Frayelemaborg Slochteren Vereniging Vrienden Landgoed Fraeylemaborg Een bijdrage leveren aan de instandhouding middels een jaarlijkse schenking
Groningen Menkemaborg Uithuizen Vereniging Vrienden van Menkemaborg Een jaarlijkse schenking en ondersteuning van projecten
Groningen Borg Nienoord Leek Vriend van museum Nienoord Ondersteuning bij de exploitatie
Groningen Borg Verhildersum Leens Vereniging Vrienden Borg Verhildersum Ondersteuning bij tentoonstellingen, bijzondere aankopen voor de collectie en het onderhoud
Friesland Martena State Koarnjum Stichting Martena State Ondersteuning bij de exploitatie
Friesland Park Vijversburg Tytsjerk Vriend van Vijversburg Ondersteuning bij de instandhouding van het park
Friesland Landgoed Mensinge Roden Vriend van Landgoed Mensinge Ondersteuning bij behoud en beheer
Overijssel De Oosterhof Rijssen Doneren of sponsoren Ondersteuning van activiteiten
Overijssel Landgoed Schoonheten Heeten Donateur Bentinckarchief Ondersteuning behoud en toegankelijk maken van het Bentinckarchief
Overijssel Landgoed Twickel Ambt-Delden Vereniging Vrienden van Twickel Bijdragen aan behoud van natuur- en cultuurhistorische waarden op de landgoederen
Gelderland De Panoven Zevenaar Stichting Vrienden van Panoven Het levend houden van het verhaal van de steen- en dakpanfabriek
Gelderland Huis Bergh ‘s-Heerenberg Vrienden van Huis Bergh Ondersteuning instandhouding en promotie evenementen
Gelderland Kasteel Vorden Vorden Vrienden kasteel Vorden Ondersteuning onderhoud en restauratie
Gelderland Kasteel Wijchen Wijchen Vrienden Museum Kasteel Wijchen Toegankelijk maken van de lokale en regionale historie
Gelderland Landgoed Middachten De Steeg Stichting Vrienden van Middachten Ondersteuning behoud landgoed
Gelderland Paleis Het Loo Apeldoorn Vriend van Het Loo Ondersteuning bij de exploitatie
Gelderland Slot Loevestein Poederoijen Stichting Vrienden van Slot Loevestein Bedrijfsvrienden, de Leenheren, ondersteunen publicaties en presentaties
Utrecht Kasteel de Haar Haarzuilens Sponsors als Vrienden Ondersteuning bij de exploitatie
Utrecht Landgoed Eyckenstein Maartensdijk Stichting Vrienden van Eyckenstein Ondersteuning bij instandhouding
Utrecht Huis Doorn Doorn Stichting Vrienden van Huis Doorn Vooral werven en begeleiden vrijwilligers
Utrecht Kasteel Amerongen Amerongen Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords
Utrecht Landgoed Linschoten Linschoten Stichting Concerten Huis te Linschoten Mede mogelijk maken van twee concerten per jaar
Utrecht Oud Amelisweerd Bunnik Vrienden in verschillende gradaties Ondersteuning bij behoud, beheer en presentatie
Utrecht Slot Zuylen Oud Zuilen Vereniging Vrienden van Slot Zuylen Bevorderen instandhouding, onder meer door het organiseren van activiteiten
Noord-Holland Muiderslot Muiden Particuliere en Bedrijfsvrienden Ondersteuning bij de exploitatie
Noord-Holland Wester-Amstel Amstelveen Stichting Vrienden van Wester-Amstel Het genieten op de buitenplaats voor velen mogelijk maken
Noord-Holland Kasteel Sypesteyn Loosdrecht Stichting Vrienden van Sypesteyn Ondersteuning bij aankopen, restauratie, presentaties en publicaties
Zuid-Holland Huys te Warmont Warmond Vriend van het Huys Bijdragen aan restauratie
Zuid-Holland Buitengoed Dorrepaal Leidschendam Vriend van Buitengoed Dorrepaal Ondersteuning van het werk op de buitenplaats door mensen met een verstandelijke beperking
Zuid-Holland Kasteel Duivenvoorde Voorschoten Restauratiefonds Ondersteuning bij restauratieprojecten
Zuid-Holland Huygens’ Hofwijck Voorburg Vriend van Huygens’ Hofwijck Ondersteuning bij de exploitatie
Zuid-Holland Park Rusthoff Sassenheim Vrienden van Park Rusthoff Bijdragen aan behoud en beheer
Zuid-Holland Kasteelberg Spreeuwenstein Ouddorp Vrienden van Spreeuwenstein Ondersteuning in de vorm van vrijwilligerswerk
Zuid-Holland Landgoed Te Werve Rijswijk Vrienden van Landgoed Te Werve Zorg voor onderhoud en verbetering van het park
Noord-Brabant Kasteel Geldrop Geldrop Vrienden van Kasteel Geldrop Ondersteuning bij monumentaal onderhoud en culturele activiteiten
Noord-Brabant Kasteel Heeswijk Heeswijk-Dinther Vrienden en Beschermers Ondersteuning bij instandhouding
Noord-Brabant Kasteel Helmond Helmond Vereniging van Vrienden van Museum Helmond Het bevorderen van de belangen van het museum
Limburg Kasteelruïne Bleijenbeek Afferden Bouwstenen kopen Mogelijkheid van het kopen van bouwstenen voor de instandhouding
Limburg Kasteel Borgharen Borgharen Groeiende groep Vrienden Ondersteuning in de vorm van vrijwilligerswerk
Limburg Buitenplaats Vaeshartelt Maastricht Stichting Vrienden Kasteel Vaeshartelt IJveren voor instandhouding cultuurwaarden
Limburg Slot Schaesberg Landgraaf Er wordt gedacht over oprichting Vriendenkring en Mecenaat Zie bedrijfsplan (hoofdstuk 5.4)

Naast individuele kastelen, buitenplaatsen en landgoederen hebben ook grotere organisaties KBL in hun bezit, zoals Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, Het Utrechts Landschap, Het Limburgs Landschap, Het Zuid-Hollands Landschap en Het Groninger Landschap.  Deze organisaties zijn grotendeels afhankelijk van leden en donateurs, die ondersteuning bieden op een breed terrein.