Vrienden van sKBL

Sinds de start van sKBL in 2014, meldden personen, kastelen en buitenplaatsen maar ook bedrijven en organisaties zich als donateur aan. Wij zijn deze Vrienden dankbaar voor hun betrokkenheid en (financiële) steun aan sKBL. Onder hen zijn talrijke particuliere buitenplaatsen zoals Twickel, Huis te Breckelenkamp, Klein Leeuwenhorst, Vreedenhorst, Wester-Amstel, Eyckenstein maar ook kasteelmusea of horecagedreven KBL. Dit zijn onder meer Waterland, Het Oude Slot, Kasteel Heeswijk, het Muiderslot, Beeckestijn, Oud Poelgeest, Singraven, Ophemert en Oud-Amelisweerd (MOA). Ons meest zuidelijke lid is buitenplaats Bemelen; een leuke Bed & Breakfast op een oude buitenplaats onder Maastricht. In Amsterdam is Huize Frankendael onze Vriend. Daarnaast zijn ook bedrijven en organisaties Vriend van sKBL waardoor wij verbonden zijn met uiteenlopende experts. Dit zijn onder andere Society of Play, Effectmeting, Fenicks en Erfgoedstem

Vriendenraad

sKBL heeft een Vriendenraad waarvan de samenstelling een afspiegeling is van de uiteenlopende gebruikersgroepen/eigenaren van KBL’s, te weten particuliere eigenaren, TBO’s, KBL’s met horecafaciliteiten, kasteelmusea, KBL’s die als zorginstelling, klooster of door bedrijven worden benut en direct betrokken organisaties.
Om de negen maanden vindt overleg plaats met de Vriendenraad waarin vertegenwoordigers zitting hebben die de uiteenlopende gebruiksvormen op KBL representeren.

Bevriende KBL

Ruim honderd kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (waaronder talrijke met bezoekersmogelijkheden) hebben zich als onze Vriend in het netwerk van sKBL aangesloten. Zie hier voor het overzicht van bevriende KBL. 

Bevriende organisaties

Onder de bevriende organisaties zijn veel stichtingen en bedrijven die zich actief inzetten voor het behoud van KBL of daarvoor diensten verlenen. Alle delen een liefde voor het mooie erfgoed dat samenhangt met KBL. Zie hier voor het overzicht van bevriende organisaties. 

Bevriende gemeenten

In talloze Nederlandse gemeenten komen kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen voor. sKBL werkt graag mee aan de verruiming van visie en stimuleert onderling contact.  Tegelijk profiteren aangesloten gemeenten ook van het netwerk binnen sKBL en hebben zij baat bij het interprovinciaal overleg dat sKBL faciliteert. Zie hier voor het overzicht van bevriende gemeenten. 

Ook Vriend worden?

U kunt als kasteel, buitenplaats of landgoed Vriend van ons worden als u onze doelstellingen onderstreept. Daarmee geeft u te kennen het belangrijk te vinden dat wij inzetten op meer maatschappelijke verbinding en inzetten op meer onderlinge samenwerking tussen Nederlandse KBL. Ook bedrijven die zich professioneel voor het behoud van cultuurgroen erfgoed inspannen, zijn als Vriend van harte welkom.