Vrienden van sKBL

Sinds de start van sKBL in 2014, meldden personen, kastelen en buitenplaatsen maar ook bedrijven en organisaties zich als donateur aan. Wij zijn onze Vrienden dankbaar voor hun betrokkenheid en (financiële) steun aan sKBL. 

Bevriende KBL

Ruim honderd kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (waaronder talrijke met bezoekersmogelijkheden) hebben zich als onze Vriend in het netwerk van sKBL aangesloten. Zie hier voor het overzicht van bevriende KBL. 

Bevriende organisaties

Onder de bevriende organisaties zijn veel stichtingen en bedrijven die zich actief inzetten voor het behoud van KBL of daarvoor diensten verlenen. Alle delen een liefde voor het mooie erfgoed dat samenhangt met KBL.
Naast bedrijven is ook een aantal gemeenten aangesloten in ons netwerk. In talloze Nederlandse gemeenten komen immers kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen voor. Zie hier voor het overzicht van bevriende organisaties en gemeenten. 

Ook Vriend worden?

U kunt als als KBL, organisatie of particulier ook Vriend van ons worden. Daarmee geeft u te kennen het belangrijk te vinden dat wij inzetten op meer maatschappelijke verbinding en inzetten op meer onderlinge samenwerking tussen Nederlandse KBL. Ook bedrijven die zich professioneel voor het behoud van cultuurgroen erfgoed inspannen, zijn als Vriend van harte welkom.