Vriend worden?

U kunt als kasteel of buitenplaats/landgoed Vriend van ons worden als u onze doelstellingen onderstreept. Daarmee geeft u te kennen het belangrijk te vinden dat wij inzetten op meer maatschappelijke verbinding en inzetten op meer onderlinge samenwerking tussen Nederlandse KBL. Ook bedrijven die zich professioneel voor het behoud van cultuurgroen erfgoed inspannen, zijn van harte welkom om ‘preferred partner’ te worden.

Meerwaarden

Aansluiten in ons Vriendennetwerk biedt u verschillende meerwaarden:

  • Profijt van ervaringen, inzichten en kennis van andere KBL eigenaren/betrokkenen, waarbij u ook van harte uitgenodigd wordt om uw eigen inzichten met anderen te delen.
  • Samen met onze Vrienden vormt u een gastvrije groep van (min of meer) toegankelijke kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen.
  • Toegang tot het besloten forum van de Vrienden van sKBL.
  • Korting op deelname aan sKBL studiebijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen.
  • Regelmatige berichten die voor de in stand houding van uw KBL nuttig kunnen zijn.

Interesse?

Wilt u zich met uw historische buitenplaats, kasteel(museum), gastvrij landgoed of als cultuurgroene ondernemer of erfgoedinstelling aansluiten, dan bent u van harte welkom.  Wij informeren u graag hierover. U wordt Vriend door een jaarlijkse donatie van tenminste € 250,-. Neemt u gerust contact op met René W.Chr. Dessing (directeur sKBL) of bel 06 22 801 668