Vriend worden?

Bent u als eigenaar/directeur verantwoordelijk voor een KBL?

Dan levert u veel inspanning voor het behoud van onze KBL. Tegelijk vormt u samen een groep van (min of meer) gastvrije KBL. Met uw bijdrage erkent u onze twee belangrijkste doelen. Dit is als eerste het vergroten van de zichtbaarheid, onderlinge samenhang en bekendheid van alle Nederlandse KBL. Hiermee benadrukt sKBL vooral ook hun waarden en betekenis voor onze samenleving en hopen wij het maatschappelijk draagvlak voor hun instandhouding te vergroten. Als tweede doel bevorderen wij de uitwisseling van kennis en zaken van algemeen belang bij het in stand houden van KBL. Voor u als eigenaar/directeur van een KBL is de jaarlijkse bijdrage € 250,- of desgewenst meer.
Uw verbintenis met sKBL maakt het mogelijk om samen te delen in ervaringen, inzichten en kennis en is het eenvoudiger om passende antwoorden op uiteenlopende vragen te vinden.

Uw voordelen op een rij:

 • Toegang tot een besloten deel van onze website waar specifieke informatie voor eigenaren/directeuren wordt gedeeld en waar u vragen kunt stellen. Dit forum gaat in 2020 van start;
 • Korting bij deelname aan sKBL-studiebijeenkomsten;
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse (exclusieve) vriendenborrel op een bijzondere KBL;
 • Geregeld berichten over zaken die voor de instandhouding van KBL van nut zijn;
 • Algemene belangenbehartiging en mediale (landelijke) representatie van KBL;
 • Incidenteel profiteren onze donateurs van schenkingen (meubels, antiquiteiten, diensten) die derden onze donateurs aanbieden;
 • Onze bedrijfsdonateurs bieden soms voordelen of diensten aan waarvan u als eigenaar/verantwoordelijke van een KBL direct kunt profiteren;
 • Berichten over activiteiten op uw KBL in onze nieuwsbrieven en sociale media mits dit een brede doelgroep aanspreekt;
 • Deelname aan interne onderzoeken en enquêtes en de uitslagen daarvan.

Bedrijfsvriend

Onder onze donateurs met een bedrijf of dienst zijn mensen die sKBL met uiteenlopende redenen steunen. Voor ons netwerk is uw kennis, dienst, netwerk of expertise van nut. Ook u ondersteunt onze twee doelstellingen en draagt bij aan de realisering daarvan. Als bedrijfsdonateur vragen wij u vanaf 2020 om een jaarlijkse donatie van € 350,-. Hiervoor ondersteunt u sKBL en spannen wij ons in ook uw belang binnen en buiten ons netwerk te representeren. Voor u als bedrijfsvriend geldt:

 • Vermelding op de lijst Bedrijfsvrienden op de goedbezochte website van sKBL;
 • 50% korting op een eenmalige advertentie (logo met doorklik naar uw website) in een van onze vier digitale nieuwsbrieven. Die worden door meer dan 45% van de circa 8.500 ontvangers intensief gelezen;
 • Korting (max. twee personen) op deelname aan thematische sKBL-studiebijeenkomsten. 

Begunstiger

Zeer regelmatig ontvangt sKBL een bericht waarin iemand vraagt om ‘lid’ van ons te kunnen worden of stelt ons de vraag hoe zij ons kunnen ondersteunen in het werk dat wij verrichten. Voor individuele belangstellenden, die sKBL willen ondersteunen is het vanaf 2020 mogelijk om ons voor (minimaal) € 50,- per jaar te steunen. Dat stellen wij zeer op prijs. Voor deze groep donateurs geldt:

 • Ontvangst van de vier digitale seizoen nieuwsbrieven van sKBL;
 • Een jaarlijkse passende attentie of voordeel (bijvoorbeeld korting op een boek, lezing of evenement).

Interesse?

Wilt u zich met uw historische buitenplaats, kasteel(museum), gastvrij landgoed of als cultuurgroene ondernemer of erfgoedinstelling aansluiten, dan bent u van harte welkom.  Wij informeren u graag hierover. Neemt u gerust contact op met Jennemie Stoelhorst (directeur sKBL) of bel 06 – 234 11 655.