Vreeland

750 jaar geschiedenis in vogelvlucht

Juliette Jonker-Duynstee & Anton Cruysheer, Vreeland 2015

Boek VreelandDit jaar viert Vreeland haar 750-jarig bestaan. Dit gegeven vormde de aanleiding voor deze rijk geïllustreerde, interessante publicatie over dit kleinste stadje aan de Vecht. Het was de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden die Vreeland in 1265 stadsrechten gaf. Vermoedelijk speelde de vele onlusten in dit gebied mee in de afweging om het begrip vree of vrede in de naamgeving te gebruiken. Dit en tal van andere onderwerpen passeren in veertien informatieve hoofdstukken de revue. De auteurs verrichtten hiervoor uitgebreid onderzoek en waarbij talrijke onbekende foto’s en archiefmateriaal boven water zijn gekomen. Een chapiter is gewijd aan kasteel Vredelant, dat in de 16de eeuw ten onder ging. Op de fundamenten van dit gebouw, bouwde ambachtsheer Jacob Tuyll van Serooskerken in de 17de eeuw een huis maar dat verviel in de loop der tijd en voor de ruïne werd de Tweede Wereldoorlog fataal.
Vanwege haar ligging aan de Vecht is natuurlijk ook een hoofdstuk gewijd aan de buitenplaatsen. Het kleine Vreeland telde in de 17de en 18de eeuw maar liefst elf buitenplaatsen, doorgaans bezittingen van gegoede Amsterdammers. Daarmee bezaten zij hier lustoorden die relatief gezien het dichtst bij Amsterdam lagen. Veel namen van hier gelegen buitenplaatsen zijn samengesteld uit het woord vree of vrede gevolgd door een naam dit soms verband houdt met arcadische genoegens zoals Vrederust, Vreedenhoek en Vredenhorst. Dit laatstgenoemde buiten dateert uit de 17de eeuw en overleefde als een van de weinige huizen in de gebied de alles verwoestende vernielzucht van de Fransen in 1672 (Zie: www.vreedenhorst.nl)

Vreeland 750 jaar geschiedenis in vogelvlucht telt 192 pagina’s, is rijk geïllustreerd en is een uitgave van VechtExclusief ISBN: 978-90-822991-0-6. Het boek is te bestellen via VechtExclusief en kost € 25,- excl. verzendkosten.

Scroll naar boven