Voorwaarden – sKBL – Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen

Voorwaarden

IthakaPrijs&Stipendium_groot

 

 

 

 

 

Voorwaarden per 1 november 2017

 • De prijs moet betrekking hebben op een publicatie of journalistieke productie in de geschreven media en documentaires die in 2017 of 2018 is verschenen. Het stipendium betreft onderzoek dat in 2018/2019 moet worden verricht. Indien deze termijn wordt overschreden, dient hierover met de secretaris van de jury in overleg worden getreden ten einde de uitkering van het stipendium veilig te stellen. Toegekende stipendia zullen worden uitgekeerd nadat het onderzoek is gepubliceerd of via internet openbaar beschikbaar is.
 • Het onderzoek of de productie heeft betrekking op Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en/of landgoederen. Het onderzoek of de productie is voor een breed publiek toegankelijk. Voorts geldt als voorwaarde dat het boek in het jaar nadat de prijs is uitgereikt, (nog) leverbaar moet zijn.
 • Alle inzendingen dienen tussen 1 november 2017 en 3 augustus 2018 te worden gedaan.  De inzendingen voor de prijs moeten in zesvoud bij de secretaris worden ingediend.  Aanvragen voor het stipendium kunnen digitaal worden gericht aan rdessing@skbl.nl Indien de aanvraag voor het stipendium in geprinte of gedrukte vorm wordt gedaan, dient dit in zesvoud te worden ingediend. Voor tv- of filmproducties dienen de inzendingen in zesvoud in dvd-vorm te worden ingezonden.
 • De jury behoudt zich het recht voor om bij uitblijvende of ongeschikte inzendingen voor het stipendium twee prijzen toe te kennen voor verricht onderzoek of journalistieke producties. Ook kan het zijn dat de jury ervoor kiest om een stipendium van € 10.000,- toe te kennen aan een groter project. In dit geval vervalt de prijs.
 • Onderzoeksinstituten, terreinbeherende organisaties (TBO’s), omroepen en andere professionele organisaties met meer dan tien medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
 • Publicaties en/of producties van juryleden of waaraan juryleden een vorm van medewerking hebben verleend, zijn uitgesloten van mededinging.
 • De prijs en stipendium worden op woensdag 10 oktober 2018 uitgereikt. Indien u een inzending doet, verzoeken wij u met nadruk aanwezig te willen zijn op die middag. Voorts dient u zich vooraf te realiseren dat van u, indien u de prijs wint, een korte toelichting op uw boek of productie wordt verwacht tijdens de prijsuitreiking.
 • Over de beslissing van de jury wordt niet worden gecorrespondeerd en ingezonden voorstellen, publicaties/producties worden niet geretourneerd.
 • Publicaties en/of producties van juryleden of waaraan juryleden een vorm van medewerking hebben verleend, zijn uitgesloten van mededinging.
 • Als de inzending een publicatie betreft van een promovendus of medewerker van een jurylid, dan trekt deze zich tijdens de jurybeoordeling terug.
 • (Ongepubliceerde) doctoraal/masterscripties zijn uitgesloten ook al is een deel in de vorm van een artikel gepubliceerd.
 • Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd en ingezonden voorstellen, publicaties/producties worden niet geretourneerd.

Indien u voor de prijs een publicatie of  journalistieke productie indient geldt als aanvullende voorwaarde dat u in persoon aanwezig bent op de dag waarop de prijs wordt uitgereikt of iemand als uw vertegenwoordiger hiervoor afvaardigt. Bovendien dient u zich op de dag waarop de prijsuitreiking plaatsvindt te realiseren dat u de winnaar kunt zijn en dat u daarom een korte speech voorbereidt als dankwoord.

 • De aanvraag voor het stipendium kan worden ingediend bij de secretaris van de jury
 • Publicaties, dvd’s en andere inzendingen kunnen in zesvoud worden gezonden aan:

sKBL
t.a.v. Dhr. René W.Chr. Dessing
Veerpoortdijk 105
6981 LA DOESBURG