Volgende stap naar toekomst Soestdijk

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zojuist bekend gemaakt welke vier indieners van de circa 120 ingediende voorstellen rond een herbestemd Soestdijk door kunnen gaan met de uitwerking van de plannen. Het voorstel van sKBL is daar niet bij.  Dat neemt niet weg dat het voorstel van sKBL ook op andere buitenplaatsen toegepast zou kunnen worden.  In de extra sKBL-nieuwsbrief leest u meer over de geselecteerde plannen.