Virtus scriptieprijs 2020

Ook in 2020 is de Werkgroep Adelsgeschiedenis voornemens de Virtus scriptieprijs voor adelsgeschiedenis uit te reiken. Deze scriptieprijs, dit jaar hopelijk voor de derde keer uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag (€ 500,-) en biedt de mogelijkheid de scriptie als artikel te publiceren in Virtus, het blad dat de werkgroep uitgeeft. In 2018 werd de prijs uitgereikt aan Joris van Son, voor zijn scriptie Studying Music at Home: Eighteenth-Century Dutch Domestic Music-Making (Researchmaster Musicology, Universiteit Utrecht).

Dr. Maarten Prak (juryvoorzitter 2018) reikt
prijs uit aan Joris van Son.

Hierbij gelden wel enige voorwaarden. De prijs wordt toegekend aan de beste (research)masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een aspect van) de adelsgeschiedenis. De ingezonden scripties worden ter beoordeling voorgelegd aan een vakbekwame jury waarin zitting hebben Koen Ottenheym (voorzitter), Conrad Gietman, Elyze Storms-Smeets en Claartje Wesselink. Op de website treft u meer informatie en een aanmeldformulier.