Vijfhonderd jaar Vollenhoven

Precies honderd jaar na de verwerving van Vollenhoven door Marinus van Marwijk Kooy namen diens kleinkinderen het besluit deze buitenplaats in De Bilt over te doen aan de zakelijke compagnons Alexander Kneepkens en Robert-Paul Caron. Daarmee slaat deze markante buitenplaats uit de vroege 17de eeuw weer een nieuwe weg in. Ter gelegenheid van de verkoop is een overzichtelijke publicatie verschenen over de vijfhonderd jaar lange geschiedenis van Vollenhoven, een van de parels van de Stichtse Lustwarande. Auteurs van het boek zijn Frieda en Sophie Heijkoop. Gepensioneerd docent Frieda Heijkoop kent het landgoed al vele jaren en publiceerde eerder over Vollenhoven.

Voor dit boek werkte zij samen met haar nicht, historica Sophie Heijkoop en kon zij beschikken over veel materiaal uit het huisarchief van Vollenhoven en het archief van de familie Van Marwijk Kooij. Ook dook zij met succes andere archieven in. Dat heeft tot enkele bijzondere ontdekkingen geleid. Het boek onthult dat het zuidelijke deel van Vollenhoven in vroeger tijden deel uitmaakte van het gebied van de abdij van Oostbroek. Volgens een akte en veilingcatalogus die Frieda Heijkoop in het Utrechts Archief vond, werd de boerderij in 1637 verkocht aan de Staten van Utrecht. In andere archieven vond zij twee boedelinventarissen en pachtcontracten waaruit blijkt rond 1700 een buitenhuis was gebouwd bij de boerderij, eerder dan tot nu toe werd aangenomen.

In het rijk geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van Vollenhoven uit de doeken gedaan aan de hand van de verschillende eigenaren die Vollenhoven heeft gekend. Zoals de Amsterdamse bankier Pieter de Smeth die Vollenhoven van een landschapspark en een overtuin voorzag en Goderd Alexander Gerard Philip baron van der Capellen, die hier in 1815 permanent ging wonen. Het boek besteedt ook aandacht aan de groene kant van Vollenhoven en het park waaraan zowel tuinarchitect Hendrik van Lunteren als later de firma Copijn hebben gewerkt.

Het boek is in eigen beheer uitgeven, waarbij Marina Laureau-van Marwijk Kooy het ontwerp, de vormgeving en de opmaak van het boek verzorgde. De tweede druk is onlangs verschenen.

Frieda en Sophie Heijkoop, Vijfhonderd jaar Vollenhoven
ISBN: 978−90−9035938−0
Prijs € 32,50
Het boek is te bestellen via: info@landgoedvollenhoven.nl

Scroll naar boven