Verslag bijeenkomst B&B’s op KBL

Op donderdag 6 februari 2020 vond op kasteel Middachten een bijeenkomst plaats voor eigenaren van historische buitenplaatsen die overnachtingsmogelijkheden bieden. In Nederland kennen veertig historische buitenplaatsen deze vorm van gastvrijheid. Het zijn meestal particuliere eigenaren, maar er zijn ook kasteelmusea met logiesmogelijkheden en enkele andere partijen. De ervaringen met een B&B zijn in het algemeen positief. Gasten ervaren het persoonlijk contact als een duidelijke en onderscheidende meerwaarde.

In Frankrijk en Ierland werken eigenaren van KBL samen bij het onder de aandacht brengen van overnachtingsmogelijkheden. Bij de Franse organisatie Bien Venue au Château zijn 104 particuliere huizen aangesloten. Het Ierse Hidden Ireland telt 37 aangesloten particuliere landhuizen en kastelen. Beide organisaties tellen alleen particuliere eigenaren met B&B mogelijkheid.

In Nederland bestaat (nog) geen samenwerking of een gezamenlijke (digitale) presentatie van overnachtingsmogelijkheden. Alle deelnemers aan de studiedag onderschreven de behoefte aan onderlinge samenwerking wel. Als aandachtspunten om de samenwerking vorm en inhoud te geven zijn onder ander benoemd dat de doelgroep zowel binnenlandse als buitenlandse gasten zijn. Met name de Duitse en de Vlaamse markt zijn interessant. Vanuit de eigenaren en de sKBL is een specifieke KBL profilering (online en offline) als onderscheidend ‘merk’ gewenst – al is het maar om de gasten bewust te maken van dit bijzondere erfgoed en de betekenis ervan. Naast marketing en communicatie is ook het onderling uitwisselen van praktische tips & tricks relevant.

Uitkomst van de studiedag is dat de sKBL gaat onderzoeken hoe zij de rol ziet van de stichting en de rol van Erfgoedlogies. Verder gaat de sKBL een enquête uitzetten onder de circa veertig Nederlandse B&B op historische buitenplaatsen. Deze input is de basis voor het verder ontwikkelen van een samenwerkingsvorm.

Scroll naar boven