Verhalen rondom Huize Baak

Huize Baak

Baak ligt bij Vorden en in de buurt van Zutphen. Hier bevindt zich de historische buitenplaats Huis Baak. Het huis zoals wij het nu kennen, kreeg zijn vorm tijdens de 18de eeuw door toedoen van de adellijke familie Van der Heijden, die tussen 1691 en 1868 eigenaar van het huis was met daarbij circa 2.000 hectare land. De baronnen Van der Heijden waren katholiek en bleven dit na de Reformatie. Zij waren zeer verbonden met de Orde der Jezuïeten en ook talrijke andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders vonden steevast een warm welkom op Huis Baak. De goede band met de R.K. kerk bleek ook uit het testament van de laatste telg van dit geslacht. Hij stelde na zijn overlijden 50.000 gulden beschikbaar voor de nieuwbouw van een R.K. kerk in het dorp. Boze tongen beweren dat de totstandkoming van die laatste wil niet helemaal koosjer zou zijn verlopen maar de kerk kwam er wel. Een kerk ook die in geen verhouding stond met het geringe inwonertal van het dorpje.

Via het testament van August Willem Alexander van der Heijden werd Baak het bezit van barones Engelbertha van Middachten tot Frieswijk (1835-1890). Zij huwde Gerardus Antonius Helmich (1828-1892), waardoor leden van de familie Helmich de zorg voor Baak 88 jaar droegen. Het katholieke bleef. Het echtpaar Helmich-Van Middachten kreeg twaalf kinderen, waarvan drie dochters het klooster ingingen en vijf zonen ongehuwd op Huis Baak bleven wonen. Bij testament was bepaald dat de oudste zoon van een mannelijk gehuwde Helmich het bezit zou verwerven. Dit was Werner Bernard Helmich, de vader van de auteur. Op grond van financiële afwegingen besloot hij Huis Baak met wat omringende terrein in 1956 te verkopen aan de congregatie Dochters van de Liefde van de Orde van de Heilige Vincentius van Paolo. Dit zijn de nonnen met de bekende gevleugelde en gesteven kappen. De nonnen vestigden hun noviciaat op Baak en zouden 23 jaar op Baak blijven. Weer later streek de oecumenische Focolarebeweging Mariapoli hier neer. Zij gebruikten het huis van 1983 tot 2007. Nu is Huis Baak het bezit van Ellel Ministeries, een interkerkelijke organisatie van Britse origine. De familie Helmich is nog altijd eigenaar van de Baakse Bossen en verpacht in dit gebied landerijen.

De publicatie biedt vooral aardige verhalen over de jongste geschiedenis van Huis Baak en gaat meestal in op gebeurtenissen in de 18de, 19de en vooral 20ste eeuw. Over de vroegere (bouw)geschiedenis van Baak geeft dit boek niet veel informatie. De inhoud heeft meestal betrekking op wetenswaardigheden rond Huis Baak in relatie met de familie Helmich, de bouw van de (te grote) Rooms-Katholieke kerk van Baak (dankzij schenkingen van de families Van der Heijdens en Helmich) en in het algemeen op de relatie tussen bevolking van Baak en de heren van Huis Baak. Het geheel is voorzien van foto’s, krantenknipsels en enige kaarten. RD

Verhalen rondom Huize Baak is te bestellen via de auteur f.helmich@upcmail.nl Het boekje telt 56 pagina’s en is een hardcover uitgave.

Frans Helmich, Verhalen rondom Huize Baak, Dieren 2018.
ISBN 9789078115908
Prijs: € 14,95 (exclusief verzendkosten)

Scroll naar boven