Verduurzaming Schotse kastelen

In een onlangs verschenen rapport streeft de Schotse monumentenorganisatie Historic Environment Scotland (HES) ernaar dat alle monumenten in 2045 klimaatneutraal zijn. In 2032 moeten alle monumenten – waartoe ook talloze kastelen behoren – niet meer met gas verwarmd worden. Om dit te bereiken worden veel warmtepompen geplaatst – elektrificatie is volgens HES de beste oplossing.
Men heeft al ervaring opgedaan door bijvoorbeeld Edinburgh Castle beter te isoleren, waardoor er 30 procent minder energie nodig was.

Schotland heeft zich voorgenomen om vijf jaar voor de deadline al te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. De monumentenorganisatie heeft daar zelf ook belang bij, zeggen ze in het rapport. Als het door klimaatverandering meer gaat regenen in de hooglanden, worden bestaande paden onbegaanbaar en zal het bezoek aan kastelen afnemen.

Bron: Marc Seijlhouwer voor Duurzaam Bedrijfsleven