Veel te winnen op Buitenplaats Ockenburgh

Ockenburg

Dank zij de inspanningen van buurtbewoners kan Landgoed Ockenburgh in den Haag na een bewogen geschiedenis weer een inspirerende plek voor velen worden, zoals de oprichter Jacob Westerbaen het in de 17e eeuw bedoelde. Dit plan voorziet in het herstel van de monumentale waarde en een haalbaar exploitatieplan waarbij de toekomst van de buitenplaats verzekerd is.

Ockenburgh kent een bewogen geschiedenis. Sinds het rond 1650 werd gesticht door dichter en medicus Jacob Westerbaen heeft het vele eigenaren gekend. Het is betrokken geweest bij vele oorlogshandelingen, zowel in de eerste als in de tweede wereldoorlog, heeft een vliegveld overleefd, was jeugdherberg met camping en congreshotel.

De gemeente Den Haag probeert al 15 jaar het historische Landgoed Ockenburgh op allerlei manieren te verkopen. ‘Inclusief 24 ha bosgrond’, ‘voor het hoogste bod’, ‘alleen de 3 opstallen’ etc.
Vele ontwikkelaars keken naar de (on)mogelijkheden, maar geen enkele partij wist een economisch rendabel plan te maken.

In het voorjaar van 2014 deed de gemeente de laatste poging via een tender procedure. De opstallen (individueel of gezamenlijk) werden te koop aangeboden. Plannen moesten voldoen aan de voorwaarden die beschreven werden in het ‘biedboek’. De plannen moesten aan de volgende voorwaarden voldoen: 40% maatschappelijk belang, 40% financiën, 20% stake holders. De bedoeling was dat er drie plannen uitgekozen zouden worden, waaruit een winnaar zou komen. Begin mei 2014, sloot de inschrijving en waren er slechts zes plannen ingediend bij Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Vijf plannen werden afgewezen… en de gemeente ging verder praten met slechts een partij.
Op 30 september jl. heeft de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, de Commissie Loosduinen geïnformeerd over de uitkomst van de tenderprocedure. Op 7 oktober 2014 wordt door de wethouder van Cultuur de Raad geïnformeerd.

Nadat er vijf plannen door de gemeente werden afgewezen, heeft Petra Brekelmans, initiatiefneemster van Project Team Buitenplaats Ockenburgh, de andere plan-indieners uitgenodigd om te praten over het bundelen van krachten. Samen met architect Leon Thier van Studio Leon Thier en scoutingvereniging De Rimboejagers is daaruit “Plan B’ voor Buitenplaats Ockenburgh ontstaan. Een plan waarin het Rijksmonument in ere wordt hersteld en wordt ondergebracht in een Stichting tot behoud van het erfgoed. Ook zal d.m.v. een kleinschalige nieuwbouw de oorspronkelijke binnenplaats weer worden omsloten. In de nieuwbouw zullen een aantal zalen, 22 hotelkamers en een café/restaurant worden ondergebracht. Hierdoor ontstaat een economisch haalbaar exploitatieplan. Dit zal de toekomst van het landhuis verzekeren.

Achter de historische villa zal de oorspronkelijke baroktuin worden hersteld. De productie van groenten en fruit zal worden gebruikt voor het café/restaurant/hotel. Ook staat in de planning er een originele Westlandse muurkas te bouwen.

Het ‘Chalet Ockenburgh’ zal een snelle metamorfose ondergaan. Daarna kan het café met nieuw elan weer functioneren en tevens een informatiecentrum zijn tijdens de restauratie periode. Ook zal het Chalet de jongste leden van Scoutingvereniging de Rimboejagers onderbrengen. De beheerderswoning zal gebruikt gaan worden door de oudere scouts.
Tijdens de 3-jarige restauratie/renovatie/nieuwbouw periode zal er op het Landgoed aan een cultureel evenementenprogramma worden gewerkt. Hierdoor zal Landgoed Ockenburgh weer opleven.
Na de bouwperiode van het Landhuis, zal ook ‘Chalet Ockenburgh’ en de beheerderswoning worden opgeknapt, waarna in het Chalet een educatief/informatie centrum zal worden ingericht.

Landgoed Ockenburgh zal weer een inspirerende plek worden voor velen.
….. Zoals medicus en dichter Jacob Westerbaen het in de 17e eeuw heeft bedoeld.