Veel kennisdeling in erfgoedwereld

sKBL organiseert regelmatig studiedagen over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op beheer, behoud en exploitatie van historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook andere organisaties zitten niet stil en organiseren kennisbijeenkomsten die voor u interessant kunnen zijn.

Erfgoedhuis Zuid-Holland: 26 oktober 2017
Erfgoed op Kaart:
Een cultuurhistorische waardenkaart onder de Omgevingswet is onmisbaar om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen cultuurhistorisch te kunnen toetsen.

NKS, kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats: 2 november 2017
Publiek bezit? De rol van kastelen en buitenplaatsen in de samenleving.

Nationaal Monumentencongres: (8 en) 9 november 2017
Denken in communities: De zorg voor erfgoed wordt ingewikkelder. Steeds meer verschillende partijen zijn betrokken bij de zorg voor erfgoed, ieder met eigen belangen. Hoe bevorder je de kwaliteit van overleg en hoe creëer je draagvlak? Welk beleid moet de overheid voeren en welke rol kunnen communities spelen?

Nationale Monumentenorganisatie: 23 november 2017
Erfgoed telt: toekomstbestendig erfgoedbeleid. Op welke veranderingen moeten wij ons als erfgoedorganisaties en -professionals voorbereiden? Welke ontwikkelingen en thema’s spelen hierbij een belangrijke rol? Hoe wordt hier handen en voeten aan gegeven in het nieuwe beleid?

Unie van waterschappen, SIKB en ERM: 30 november 2017
Waterbeheer en Erfgoed: de verbinding tussen waterbeheer en ons bovengrondse en ondergrondse erfgoed. Wat kun je in hedendaagse werken met informatie uit het verleden?