Veel gestelde vragen

De onzekerheid ten gevolge van de corona-crisis roept veel vragen op. De meest voorkomende vragen worden op deze pagina gebundeld. Deze vragenlijst wordt de komende tijd aangevuld. Heeft u zelf een vraag of wilt u uw ervaring delen? Stuur dan een e-mail aan info@skbl.nl

 • Onder welke voorwaarden mogen museaal benutte kastelen & historische buitenplaatsen vanaf 1 juni weer open?
  Het is van belang om de bescherming en veiligheid van mensen zo goed mogelijk te waarborgen. Op verzoek van de overheid zijn diverse corona-protocollen opgesteld. We hebben de verschillende voorbeelden voor u op een rij gezet. Elk kasteel of historische buitenplaatsen is echter anders – het is dan ook van belang om op basis van de protocollen te kijken hoe de richtlijnen zo optimaal mogelijk op uw locatie geïmplementeerd kunnen worden.
 • Wat betekenen de huidige corona-maatregelen, zoals social distancing, zoveel mogelijk binnen te blijven samenscholingsverbod – voor de openstelling van parken, tuinen en bossen?
  Indien uw park, tuin of bos opengesteld is, kunt u mogelijke bezoekers door middel van een bordje of poster waarschuwen, dat u de getroffen maatregelen in acht neemt.
  Op de website van de Federatie Particulier Grondbezit is een overzicht opgenomen van antwoorden op veel vragen rondom de openstelling en handhaving van natuurgebieden.
 • Wat zijn de eventuele gevolgen van de corona-crisis voor mij als als eigenaar/beheerder van een kasteel, historische buitenplaats of landgoed en welke mogelijkheden heb?
  Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig, maar is afhankelijk van een aantal factoren zoals de grootte, de exploitatie en financiële situatie van uw KBL. Een aantal rentmeesters biedt een uitgestoken hand om u kosteloos van praktische handvatten te voorzien. In het netwerk van sKBL zijn diverse rentmeesters aangesloten.
 • Welke acties/initiatieven worden er ondernomen om de deuren virtueel open te houden?
  Op internet en social media zijn diverse voorbeelden, zoals virtuele rondleidingen/vlogs/video’s/lespakketten, te vinden. In onze digitale agenda delen we veel van deze initiatieven. Erfgoed Gelderland geeft op hun website diverse nuttige en praktische tips hoe erfgoed in deze tijd naar het publiek te brengen.
 • Wat zijn eventuele gevolgen met betrekking tot fonds- en subsidieaanvragen?
  Met de verantwoording voor subsidies van het ministerie van OCW, rijksfondsen, gemeenten en provincies wordt coulant omgegaan. Op de website van fondsen is informatie opgenomen wat hun beleid is in deze tijd.
 • Hoe werkt arbeidstijdverkorting voor museale huizen en welke afspraken maak je daar bij?
  Op de website van de Rijksoverheid worden de beschikbare ondersteuningsmaatregelen uitgelegd.
 • Wat zijn de gevolgen van voor de belangrijke groep vrijwilligers? De enthousiaste inzet van vrijwilligers is voor de instandhouding van KBL van levensbelang. Zo’n 10.000 vrijwilligers zijn actief op een kasteel, historische buitenplaats of landgoed. Zij houden zich met name bezig met activiteiten op het gebied van publiek en presentatie, groenbeheer en facilitaire zaken. Veel van de vrijwilligers zijn op dit moment thuis. Diverse websites geven tips hoe het vrijwilligerswerk gaande te houden en in verbinding te blijven.


Scroll naar boven