‘Van nature gastvrij – maar waar ligt de grens?’ – Studiedag gastgeverschap op KBL

Woensdag 12 juni 2024: 12.30 – 17.00 uur 
Kasteel de Wittenburg, Landgoed de Wittenburg 1, 2244 BV Wassenaar 

KBL zijn van nature gastvrij: het gastgeverschap zit als het ware verankerd in het DNA. De horeca benutte KBL hebben er hun professie van gemaakt. Maar ook steeds meer publiekstoegankelijke en zelfs particulier bewoonde buitenplaatsen en kastelen zetten horeca-activiteiten in voor de instandhouding en exploitatie van de KBL. Wat zijn de kansen van het professionele gastgeverschap? Maar ook: wat zijn de grenzen van de gastvrijheid in een historisch huis en waar ligt het omslagpunt? Wat zijn de basale gedragsregels? Wat kan nog wel en wat kan er absoluut nooit?   

Parkzijde @Kasteel de Wittenburg

Deze studiemiddag is bedoeld als ‘kennismatch’: in dit geval de kennisdeling tussen eigenaren/beheerders van KBL met een commerciële horecafunctie en een (museale) publieksfunctie, die elk vanuit hun eigen professionaliteit en perspectief reflecteren op de kansen en grenzen van het gastgeverschap in een historisch huis(interieur).  

Aansluitend op de voordrachten, gaan we hierover met elkaar in gesprek om te verkennen of en hoe de verschillende partijen elkaar kunnen voeden en inspireren met hun eigen vakspecifieke kennis en kunde ten behoeve van het kaderen van een verantwoorde vorm van professioneel gastgeverschap op KBL. 

12.30 uur – Optionele rondleiding door het kasteel door Ralf Meppelder, gastheer en directeur van Kasteel de 

13.30 uur – Inloop met koffie/thee en wat lekkers

14.00 uur – Welkom, inleiding op het thema gastgeverschap en de insteek van de ‘kennismatch’ door Yvonne Molenaar, directeur sKBL 

14.05 uur – ‘Van nature gastvrij’, een stukje geschiedenis en toelichting op het professionele gastgeverschap in relatie tot de monumentale waarden van Kasteel  de Wittenburg, door directeur Ralf Meppelder 

14.30 uur – ‘Verhuur van museale historische ruimten – een noodzakelijk kwaad’, over de noodzaak, kansen en grenzen van de gastvrijheid in de museale KBL door Antoinette van Dorssen, directeur Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten 

15.00 uur – Korte pauze

15.15 uur – Zaalgesprek naar aanleiding van de stellingen van de sprekers, over de grenzen van het gastgeverschap op KBL en de kansen van kennisdeling

15.50 uur – Samenvatting zaalgesprek & afronding programma

16.00 uur – Netwerkborrel

17.00 uur – Einde bijeenkomst

Voor wie? 
Deze studiedag is bedoeld voor eigenaren, managers, beheerders en direct betrokkenen bij de horeca-activiteiten en professionele ontvangsten op KBL. De deelnamekosten bedragen € 42,50 voor vrienden van sKBL. Het gereduceerde tarief geldt per boeking tot een maximum van twee personen. Overige deelnemers betalen € 55,00

Aanmelden 
U kunt zich hier aanmelden voor deze studiedag en tegelijk de deelnamekosten voldoen. Wij vragen u bij aanmelding aan te geven of u aan de rondleiding deelneemt in verband met een maximumaantal plaatsen. 

Zalen van Kasteel de Wittenburg @Paco van Leeuwen
Zalen van Kasteel de Wittenburg @Paco van Leeuwen
Scroll naar boven