Van buurschap tot buurtschap, van marke tot landgoed. Geschiedenis van Vilsteren tot 1970

Het in de provincie Overijssel gelegen landgoed Vilsteren is een uitgestrekt landgoed waartoe ook het gelijknamige dorp Vilsteren behoort. Onderdelen zoals tuin, park, bossen, landbouw en dorp vormen een samenhangend geheel en overstijgen de optelsom van de losse delen. Vilsteren dankt zijn naam aan het geslacht Van Vilsteren. In 1382 is er sprake van een ridder Herman van Vilsteren. Eind 18de eeuw komt een vrijwel aaneengesloten landgoed tot stand met een omvang van circa duizend hectare en dat is nog altijd zo. Het is bijeengebracht door vererving en gunstige landverdelingen, maar ook door het opkopen van wat ooit gemeenschappelijke markegronden waren. Het zijn achtereenvolgens de families Grootvelt, Helmich en Cremers die het in bezit hebben.

Over de geschiedenis van de totstandkoming van Vilsteren schreef mede-eigenaar Eduard Cremers een chronologisch boekwerk waarbij hij vanaf het prille 14de-eeuwse begin tot 1970 het wel en wee van dit landgoed volgt. Met overzichtelijke hoofdstukken beschrijft hij wie pachters waren, welke stukken land werden afgestoten of juist aangekocht, wat er aan nieuwe boerderijen bijkwam of welke gebouwen werden gesloopt. Dat het boek een zekere omvang heeft, houdt zeker verband met het vroege begin van Vilsteren.
Veel aandacht krijgen de opeenvolgende families die Vilsteren in bezit hadden en hebben. Daarbij wisselt de naam van de eigenaarsfamilie, doordat vrouwelijke nazaten trouwen en nieuwe opvolgende generaties de naam van de echtgenoot dragen. De familie Cremers is hier nu bijna 150 jaar verantwoordelijk. Zij hebben van Vilsteren een bijzonder landgoed gemaakt waarbij gemeenschapszin met  natuurbewustzijn en een verantwoorde wijze van ondernemen worden gecombineerd. Het is zondermeer de moeite waard eens een wandeling te gaan maken op dit uitgestrekte landgoed vol boeiende elementen. Alhoewel het door Eduard Cuypers (1859-1927) ontworpen landhuis particulier wordt bewoond en niet toegankelijk is, is dit vroeg 20ste-eeuwse landhuis goed waarneembaar vanaf de openbare weg. De RK-kerk en het dorp, waar circa zevenhonderd mensen wonen, de molen en het omvangrijke parkbos zijn de moeite waard. Dat deel is grotendeels opengesteld. Verder is hier iedere derde zaterdag een boerenmarkt en men kan er in B&B ’s overnachten.

Aan de totstandkoming van dit boek is door enkele familieleden van de auteur meegewerkt. Mathieu Cremers zorgde voor de vormgeving en cover. Het boek omvat vele foto’s die gemaakt zijn door betrokkenen bij het landgoed en ook uit de collectie van OudOmmen. Verder zijn foto’s van schilderijen van Eric Schutte opgenomen. Dit boek biedt u een uitstekende historische inleiding op uw bezoek.  RD

Van buurschap tot buurtschap, van marke tot landgoed. Geschiedenis van Vilsteren tot 1970 is in eigen beheer uitgegeven. Het gebonden boek telt 547 pagina’s en is voorzien van foto’s en genealogieën van uiteenlopende eigenaren. Het boek is enkel te verkrijgen in het Landgoedcentrum te Vilsteren.

Eduard Cremers, Van buurschap tot buurtschap, van marke tot landgoed. Geschiedenis van Vilsteren tot 1970
ISBN 978 94 643 788 70                                         
Prijs: € 25,00
Het boek is enkel te verkrijgen in het Landgoedcentrum te Vilsteren.

Scroll naar boven