Vakgroep groen erfgoed opgericht

Op 20 augustus 2014 is de Vereniging Vakgroep Groen Erfgoed opgericht. De vereniging heeft ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen. Tuinhistorisch onderzoek brengt waardevolle tuinonderdelen in kaart.  Het resultaat van dit historisch onderzoek kan de keuzes helpen bepalen die planvormers en eigenaren moeten maken. Het kan de aanleiding vormen om te kiezen voor het behoud van een groen object, maar het kan ook een inspiratiebron zijn voor de toekomstige ontwikkeling ervan. Lees meer