Vacature directeur sKBL

Wegens het aanstaande vertrek van de huidige directeur van sKBL zoekt de stichting een goede opvolger/ster. Bent u geïnteresseerd? Lees hieronder snel verder. Of kent u wellicht iemand voor wie deze functie op het lijf is geschreven? Deel de vacature in uw netwerk.

stichting Kastelen historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)
Doelstellingen van sKBL zijn het vergroten van de maatschappelijke zichtbaarheid van de 600 monumenten die tot dit erfgoed worden gerekend én het samenbrengen van partijen om tot meer samenwerking en kennisdeling te komen in het algemene belang van deze KBL.

Wat doet sKBL?
Een belangrijk doel van sKBL is het enthousiasmeren van het grote publiek voor KBL. Hiervoor geeft de stichting actuele informatie over het historisch erfgoed in Nederland. sKBL zorgt voor informatie, educatie en promotie door het organiseren van lezingen, symposia, studiedagen en educatieve evenementen. Het publieke draagvlak vergroten voor het behoud van dit erfgoed is een belangrijke taak van de stichting. Ook het versterken van de onderlinge band tussen eigenaren van dit type erfgoed is een belangrijke pijler van sKBL. Immers, een goede samenwerking draagt bij aan het behoud van ons historische erfgoed.
Om invulling en uitvoering te geven aan de doelstellingen van sKBL zijn wij per direct  op zoek naar een nieuwe directeur.

Als directeur:

 • Bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting en geeft u leiding aan de organisatie op het gebied van inhoudelijke, personele (vrijwilligers & medewerkers), organisatorische en budgettaire aangelegenheden (financiën) binnen de kaders van het door het bestuur vastgestelde beleid;
 • Informeert u periodiek en legt verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid, de voortgang en de ontwikkelingen binnen de organisatie;
 • Stelt u beleidsplannen, uitvoeringsplannen en begrotingen op die passen binnen de doelstellingen van sKBL;
 • Vertegenwoordigt u sKBL in contacten met externen;
 • Ontwikkelt u netwerken die de positie van de organisatie versterken: bouwen, onderhouden en initiëren van samenwerkingen met o.a. diverse overheden en aanverwante organisaties;
 • Vertoont u ondernemerschap: neemt initiatieven, lobbyt in de politiek en bij andere organisaties;
 • Zet u relevante projecten op en verzorgt daarvoor de fondswerving.

Uw profiel:

 • U identificeert zich met onze doelstellingen om te werken aan de instandhouding van dit groen/rode monumentale erfgoed in Nederland;
 • U bent een strateeg, diplomaat, ondernemer en coach, maar ook een teamspeler die in staat is partijen met elkaar te verbinden;
 • U bent deskundig op het gebied van historisch erfgoed en heeft goed zicht op trends, ontwikkelingen;
 • U bent een energieke en inspirerende persoonlijkheid, die mensen enthousiasmeert om nieuwe inzichten te waarderen en samen te brengen.

Uw vaardigheden:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met erfgoed in de brede zin van het woord en met KBL in het bijzonder;
 • Enige ervaring in een overeenkomende functie;
 • Analytisch, houdt overzicht, stelt prioriteiten en hands-on mentaliteit;
 • Geeft zelfstandig sturing aan de organisatie;
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Organisatietalent;
 • Kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving;
 • Heeft (werk)processen snel door, is bekend met het opstellen en monitoren van planningen, begrotingen en budgetten en heeft ervaring met het sturen op basis van inzichten;
 • Beschikt over digitale vaardigheden.

Wij bieden:

 • Een tijdelijk arbeidscontract van 1 jaar, voor 32 uur in de week met een proefperiode van twee maanden. Het betreft een functie met uitzicht op een meerjarig dienstverband;
 • De vergoeding wordt in overleg vastgesteld;
 • Kilometervergoeding op basis van de wettelijke regelingen;
 • sKBL zetelt op Huis Landfort in Megchelen;
 • Een klein team met een betrokken bestuur en enthousiaste medewerkers/vrijwilligers;
 • Een inspirerend werkveld met monumentaal (groen/rood) erfgoed in het algemeen en prachtige kastelen en historische buitenplaatsen in het bijzonder;
 • Een landelijk en werkbaar (positief) netwerk.

Deze functie kan vanuit huis worden vervuld al behoren het maken van werkbezoeken aan onze donateurs, relevante partijen en Huis Landfort tot deze taakvervulling.
Uw digitale sollicitatiebrief en/of vragen richt u aan

sKBL
t.a.v. Dhr. Drs René W.Chr. Dessing (voorzitter)
Landfortseweg 4
7078 BT  MEGCHELEN
rdessing@skbl.nl