Unico. Complete muziekwerken van Unico van Wassenaer 1692-1766

Aafke Brunt en Jan Haverkate, Unico. Complete muziekwerken van Unico van Wassenaer 1692-1766, Ambt Delden 2016

unico-van-wassenaerBij gelegenheid van de 250ste sterfdag (9 november 1766) van Unico Wilhelm van Wassenaer-Obdam heeft Stichting Twickel diens complete muziekwerken uitgegeven. Bij die uitgave verscheen ook een boek met een biografische schets van het leven van deze vooraanstaande edelman, diplomaat en componist. Dit project stond onder leiding van Rob Bloemendal, die het ook bedacht. Binnen de familie Van Wassenaer was testamentair bepaald dat de oudste zoon de Haagse en Hollandse bezittingen zou erven, terwijl de jongste zoon de omvangrijke landerijen in Overijssel en Gelderland verkreeg. Hiermee zou dit omvangrijke bezit voorgoed uit elkaar zijn gevallen, ware het niet dat in twee achter elkaar volgende generaties de oudste telkens kinderloos overleed en het bezit in de hand van de jongste weer werd verenigd. Na de dood van oudste (en enige levende) broer Jan, erfde Unico in 1745 diens bezit. Na de dood van Unico herhaalt dit zich nog eens als Carel George van Wassenaer-Obdam alles erft van zijn kinderloos gestorven broer Jacob Jan van Wassenaer-Obdam. Met de dood van Jacob Unico van Wassenaer Obdam in 1812 sterft deze familiestaak uit.

Unico Wilhelm huwde Dodonea Lucia van Goslinga met wie hij accordeerde. Grote politieke of ambtelijke ambities bezat hij niet en met tegenzin liet hij zich enige keren door de Staten-Generaal op diplomatieke missies sturen. Hem stonden de hoge financiële kosten, het lange wachten op financiële compensatie en het mondaine hofleven elders tegen. Liever bekommerde hij zich om zijn landerijen, waaronder het omvangrijke Twickel, zijn gezin en leefde hij zich uit in zijn hobby’s zoals componeren. Van kinds af aan speelde muziek een belangrijke rol in zijn leven. Nu zijn de zes Concerti Armonici zijn bekendste werken. Ze kwamen in de loop van een groot aantal jaren tot stand. Voor een edelman was het ongepast om zelf in een orkest te musiceren. Er werd immers voor de adel gespeeld en niet door hen! Het componeren stond de edelman vrij al was het niet gepast om de werken uit te geven. Toen de Haagse uitgever Ricciotti na lang aandringen van Van Wassenaer-Obdam toestemming kreeg om diens zes concerten uit te geven, stelde hij als voorwaarde dat ze niet onder zijn naam zouden worden gepubliceerd maar onder de naam van de uitgever waarmee tegelijk een langdurig misverstand werd geboren. Pas rond 1980 is na archiefonderzoek op Twickel ontdekt dat niet Ricciotti de componist was noch Pergolesi, zoals sommigen meenden, maar Unico Wilhelm. RD

Unico. Complete muziekwerken van Unico van Wassenaer 1692-1766, Ambt Delden 2016 is een gebonden uitgave die is voorzien van twee cd’s met het complete oeuvre van Unico van Wassenaer. Het boek telt 52 pagina’s en is goed gedocumenteerd. De uitvoering is van Barokensemble Combattimento m.m.v. Thera de Clerck (blokfluit), Maria Goetze (sopraan), Tanja Obalski (sopraan) en Robbert Muuse (bas).

U kunt hier een kijkje nemen in het boek

ISBN 978 90 820 964 3 9. Prijs: € 39,50 (excl. verzendkosten € 3,95) en te bestellen via www.twickel.nl of www.combattimento.nl

Scroll naar boven