Twee winnaars Ithakaprijs 2016

De jury van de Ithakaprijs besloot dit jaar om twee publicaties te waarderen met de Ithakaprijs 2016. De winnaars zijn:

Kees van der Leer en Henk Boers voor het boek Huygens’ Hofwijck. De buitenplaats van Constantijn en Christiaan
Voor de jury was dit “het mooiste boek en meest fascinerende verhaal”

Martin van den Broeke voor Het Pryeel van Zeeland. Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820.
“…wetenschappelijk de meest diepgaande en gedegen studie”.

huygens-hofwijck             Het pryeel van Zeeland

Deze prijs is op 12 oktober uitgereikt door juryvoorzitter Paul Schnabel tijdens een bijeenkomst op buitenplaatse De Vanenburg te Putten. Aan de Ithakaprijs is een geldbedrag van € 5.000 verbonden die aan beide winnaars is toekend.

In zijn laudatio roemde juryvoorzitter Paul Schnabel de inzendingen voor de Ithakaprijs 2016. Hij meldde dat over een breed gebied er grondig onderzoek is gedaan waardoor onze kennis van dit cultuurgroene erfgoed is verrijkt. Hij zei verder: “Voor de toekenning van de Ithakaprijs kijken we niet alleen naar de wetenschappelijke kwaliteit van het werk, maar ook naar de mate waarin er een relatie wordt gelegd met het publiek en de samenleving. Ieder van deze publicaties is een oproep om zuinig te zijn op wat er nog is. Er is al te veel verdwenen. Wat er nog is, heeft toekomst, blijft bewaard en blijft levend als de waarde ervan wordt gezien en beleefd door de samenleving. De auteurs van de boeken voor de Ithakaprijs leveren een belangrijke bijdrage aan de versterking en de verdieping van dat besef”.

20161012_ithaka_0036-hb-14Vanwege het niet uitreiken van het stipendium besloot de jury  de  Ithakaprijs dit jaar twee maal uit te reiken. Een keer voor wat voor  de jury het mooiste boek en meest fascinerende verhaal vindt en één keer voor wat zij als wetenschappelijk de meest diepgaande en gedegen studie beschouwt. De Ithakaprijs 2016 gaat naar ‘Hofwijck’ van Kees van der Leer en Henk Boers en naar ‘Het pryeel van Zeeland’ van Martin van den Broeke.

Het volledige juryrapport leest u hier.

 

Vlnr: Martin van den Broeke, Yme Kuiper, Henk Boers, Kees van der Leer, René Dessing, mevrouw Els Veder-Smit, Paul Schnabel. 

De winnaars hebben allen een dankwoord uitgesproken.

Martin van den Broeke schreef al eerder voor sKBL een artikel over de totstandkoming van Het Pryeel van Zeeland. Leest u hier het artikel.

Henk Boers deelde mee dat de prijs wordt benut voor een Engelse uitgave van Huygens’ Hofwijck en
Kees van der Leer vertelde uitgebreid over de totstandkoming van het boek. Leest u hier zijn verhaal.

De middag werd verder opgeluisterd door diverse sprekers.

attingham-summer-schoolMascha van Damme, de winnares van de Ithakaprijs 2015 gunde de toehoorders een blik op de bestemming van de prijs. Ze heeft in de zomer van 2016 de Attingham Trust Summerschool gevolgd. Met haar kennis van de buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten kon ze vergelijkingen maken met de situatie in Engeland, om de daar opgedane kennis weer mee terug te nemen naar Nederland. Bekijk hier haar presentatie.

Els van der Laan van bureau NO.ORDPEIL, die in 2015 het Ithakastipendium ontving, gaf een vooruitblik op de publicatie over het onderzoek dat eind december 2016verschijnt bij NKS, kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats. De presentatie vindt u hier en het artikel leest u hier.

Willem van Toorn
Willem van Toorn

Yme Kuiper introduceerde de laatste spreker van de middag: Willem van Toorn. Hij nodigde de toehoorders nadrukkelijk uit om toch vooral Het grote landschapsboek van Van Toorn eens te lezen, waarin duidelijk wordt dat landschap iets anders is dan natuur. Zeker in Nederland, het land van de cultuurlandschappen, van de gemaakte landschappen. Ook Querido’s letterkundige reisgids van Nederland ofwel de Dikke Van Toorn wordt aanbevolen. Willem van Toorn laat in deze reisgids zien hoe in Holland vele buitenplaatsen, kastelen en landgoederen verbonden zijn met leven en werk van onze vaderlandse schrijvers en schrijfsters.

Willem van Toorn deelt enige gedachten over de betekenis van het verleden voor ons leven van alledag. Lees hier Lastig verleden.