Tussen ganzenveer en telefoon

Joke Linders, Tussen ganzenveer en telefoon. Drie voormoeders uit Amsterdam, Bloemendaal 2015

Tussen ganzenveer en telefoon coverIn deze fictieve biografieën construeert Joke Linders de levens van drie vrouwen uit het voorgeslacht van haar echtgenoot. Alle vrouwen waren met leden van de familie Van Wayenburg getrouwd die handelden in koffie, specerijen en huizen en met geldzaken winsten maakten. Het boek begint met een beschrijving van het leven van Mimi Achtienhoven (1795-1845), gevolgd door dat van Leocadie ten Sande (1825-1917) en als laatste komen gebeurtenissen uit het leven van Miesje Schmedding (1876-1964) aan bod. Het geheel biedt een interessant zicht op 150 jaar geschiedenis waarin oorlogen zijn gevoerd, het land werd bezet door vijandige troepen, de economie op en neer ging en waarin het leven van de gegoede families min of meer in gelijke vorm beleefd werd. Daar alle hoofdfiguren van rooms-katholieke huize zijn, zijn het zegenrijke gezinnen waarbij Leocadie ten Sande zestien kinderen baarde waarvan verschillende vroeg stierven.
In boek komen onderwerpen als het hebben en houden van huispersoneel, scholing van kinderen, het sociale netwerk van Amsterdamse katholieken, de aanwezigheid en invloed van de RK kerk en het in- en uittreden van hun kinderen in diverse kloosterordes, sociale stijging en het buitenleven aan bod. In het bezit van deze families waren geen buitenplaatsen maar door vriendschappen met de Van Eeghens en Van Lenneps worden er wel geregeld bezoeken aan buitens gebracht. Alle informatie is afkomstig uit een familiearchief die in de vorm van een kist die van generatie op generatie werd verrijkt en doorgegeven. Uit de vele brieven, kattebelletjes, rekeningen, geboortebewijzen, dagboeken, tekeningen, knipsels, bidprentjes, prijslijsten en snuisterijen componeerde Joke Linders dit aardige boekje. RD.

Tussen ganzenveer en telefoon. Drie voormoeders uit Amsterdam telt 194 pagina’s en is met foto´s en documenten geïllustreerd. Uitgegeven door Uitgeverij Schaep 14
ISBN 978 90 821771-4- 5
Prijs: € 20,- Te bestellen via info@schaep14.nl en te koop in boekhandels in en rond Haarlem.

Scroll naar boven