Tuinrestauratie Landgoed Kasteel Geldrop krijgt vervolg

Dankzij een subsidie van de Provincie Noord-Brabant kan de restauratie van de landschapstuin van Kasteel Geldrop dit najaar worden voortgezet. In november 2023 gaan de werkzaamheden van start.

Het wordt druk dit jaar met werkzaamheden op Landgoed Kasteel Geldrop. Na jaren voorbereiding gaat dit najaar de restauratie van de, door Hubertus Paulus Hoevenaar ontworpen, landschapstuin van start. Door de subsidie van de provincie is er nu voldoende geld om de volgende fase aan te pakken. In het winterseizoen 202120/22 werd immers al een groot deel van de bestrating aangepakt met steun van Brainport Regiodeal.

In 2021 is de omgevingsvergunning voor het plan van Klement Rentmeesters al verstrekt. Parallel aan het subsidietraject heeft de Stichting als eigenaar van het landgoed het aanbestedingstraject doorlopen. De werkzaamheden zijn na een zorgvuldige procedure gegund aan VDBH. Een groenaannemersbedrijf uit Opheusden, gespecialiseerd in zowel projecten in de infra als in het historisch groen in de breedste zin van het woord.

Er zullen bomen en struiken worden verwijderd die de hoofdlijnen van oorspronkelijke structuur met zichtlijnen in de loop der jaren hebben verstoord. Uiteraard worden er om die structuur te versterken op andere plekken weer vitale bomen en struiken teruggeplaatst. Er zullen ook stuwen voor een betere waterstructuur op het landgoed worden aangelegd. Die zijn  nodig om water, ook schoon water vanuit het centrum van Geldrop, in tijden van droogte langer vast te kunnen houden op het landgoed. Daarnaast worden de paden verbeterd en de bestaande bruggen vernieuwd. In de volgende fase zal de tuin verder worden ‘aangekleed’.

De uitvoering start vanaf 1 november 2023. Dan zijn ook de maatregelen die we moeten nemen in het kader van de Wet Natuurbescherming bekend. Komende maanden zullen wel al voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Scroll naar boven