Trouw aan Twente

Dit jaar bestaat Stichting Edwina van Heek 75 jaar. Dit jubileum vormt de aanleiding voor deze publicatie over twee prachtige buitenplaatsen die aan de zorg van deze stichting zijn toevertrouwd. Dat zijn Zonnebeek en Singraven. Op Zonnebeek vormden de bouwers/eigenaren Bernard en Edwina van Heek-Burr Ewing een prachtig landschap rond hun fraaie en destijds hoogst moderne landhuis. Na de vroegtijdige dood van Bernard rijpte bij Edwina het plan om haar vermogen achter te laten in een stichting, om zo het voortbestaan van deze fraaie buitenplaats zeker te stellen. De stichting Edwina van Heek werd opgericht.

In later jaren werd Singraven aan het bezit van de stichting toegevoegd. Dat buiten was lange tijd het bezit geweest van Willem Laan. Cultuur- en landschapsbehoud zijn van meet af aan de twee belangrijkste doelstellingen geweest. Die doelen hebben ervoor gezorgd dat beide buitenplaatsen gaaf bewaard zijn gebleven. Echter, de wijze van in stand houden wijzigde tijdens de afgelopen decennia ingrijpend. Waren bos- en landbouw en pacht aanvankelijk een lange tijd toereikend om de buitens te onderhouden, na de Tweede Wereldoorlog kwam daar verandering in. Een van de redenen was de gewijzigde Pachtwet uit 1942 die pachters een betere positie gaf. Door deze en andere omstandigheden moesten de bestuurders de bakens verzetten. Zij waren daar succesvol in, getuige dit fraaie boek.

In de publicatie komen diverse onderwerpen aan bod. Over het kinderloze echtpaar Van Heek gaat een apart hoofdstuk, alsmede over de jaren waarin Zonnebeek werd gebouwd. Jan Herman van Heek, een broer van Bernard, was de weduwe tot grote steun na de dood van haar man. Over zijn aandeel in het ontstaan van de stichting handelt hoofdstuk 4. Overigens was hij ook de man die Huis Bergh van de ondergang redde door het na aankoop te restaureren en dit na de uitslaande brand in 1939 opnieuw te doen. Ook voor kasteel Doornburg was hij van groot belang. De stichting werd in 1946 opgericht na het overlijden van Edwina in 1945. In de twee laatste hoofdstukken is er aandacht voor de historische ontwikkeling van de buitens Singraven en Zonnebeek en hoe de stichting vanaf 1996 de weg naar duurzaam landgoedbeheer inzette. Ook gaat het boek in op de betekenis van de vrijwilligers voor de beide huizen en het werk van de enthousiaste beheerdersechtparen Sabine en Daan van Mierlo op Singraven en Ben en Yvonne van Sark op Zonnebeek. Met talrijke mooie foto’s van het interieur en de omgeving rond beide Twentse huizen besluit dit aantrekkelijke boek. RD

Trouw aan Twente. Stichting Edwina van Heek verscheen bij Uitgeverij Waanders. Het is een gebonden, rijk geïllustreerde uitgave van 208 pagina’s.

Eugenie Mogendorff-ter Kuile, Trouw aan Twente
ISBN 978 9462 623 354
Prijs: € 34,50

Scroll naar boven