Toen gewoon, achteraf bijzonder

Henny van Harten-Boers, Toen gewoon, achteraf bijzonder. Herinneringen aan het landgoed Fraeylemaborg, 1920-1970, Slochteren 2015

Toen gewoonIn onze tijd zijn verhalen populair, zeker als die betrekking hebben op het leven op kastelen en buitenplaatsen. Borgconservator Henny van Harten-Boers begreep al jaren geleden de waarde van de mondelinge overlevering en zij begon op haar werk allerlei mondelinge verslagen over het leven op de Fraeylemaborg te verzamelen. Hiervoor interviewde zij in de loop der jaren drie familieleden, een familievriend en zes medewerkers, waaronder kamermeisjes, een huishoudster, pachters en een (taxi-)chauffeur. Ook verschillende buren worden naar hun belevenissen met de bewoners op de Fraeylemaborg bevraagd.

Het boek begint, na een inleiding, met interviews met de twee zussen die de borg erfden namelijk Louise en Jeanne Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. Jeanne overlijdt in 2010 kinderloos. Haar jongere zus was in 2008 al overleden. Ook de dochter van Louise (Catharina Stensland-van Panhuys) komt aan het woord. In de verhalen komt het leven op de Fraeylemaborg kleurrijk tot leven. Moeder Cateau Star Numan bestierde het huishouden met ijzeren hand en hield een strakke regie op de financiën en het decorum. Boeiend is te lezen hoe verschillende betrokkenen dachten over de familie en over elkaar. Uit de verhalen is ook op te maken waarom de borg in 1972 aan de Gerrit van Houten Stichting werd overgedragen. Dat dit laatste zowel direct betrokkenen als hun medewerkers aangreep, bewijzen uitspraken zoals die van Jaap Stienstra. Hij zegt ergens in het boek: “Na de verkoop van de borg kon ik er niet zo goed meer heen gaan. Het was als een holle oogkas. Als ik terugdenk aan wat ik daar allemaal heb beleefd….”. Ook voor de eigenaren voelde de verkoop als een groot verlies aan. Zo merkt Jeanne Thomassen à Thuessink op: “Het verlies van de Fraeylemaborg was als een amputatie. Dan ga je zien dat de geestelijke waarden groter zijn dan de materiële”.

Zelf las ik dit boek achter elkaar uit. Ik complimenteer Henny van Harten met deze publicatie met zoveel bijzondere verhalen. Hierdoor krijgt de lezer een haast intiem zicht op het leven op de borg en alle daarbij horende mooie en zorgelijke kanten. RD

Toen gewoon, achteraf bijzonder. Herinneringen aan het landgoed Fraeylemaborg, 1920-1970, Slochteren 2015 omvat 160 pag. en is een ongebonden uitgave en telt voornamelijk zwart/wit foto’s. Het boek in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen bij de webwinkel van de Fraeylemaborg te Slochteren.
Prijs: € 15,-. (excl. verzendkosten)

Scroll naar boven