Tijdschrift voor Historische Geografie (THG)

Tijdschrift-voor-Historische-Geografie-433x625Recent verscheen bij Uitgeverij Verloren het eerste nummer van het Tijdschrift voor Historische Geografie. Dit magazine draagt als ondertitel Landschap – Stad – Geschiedenis. In het inleidend woord bericht de redactie dat dit hét tijdschrift is over het Nederlands cultuurlandschap waartoe men ook steden en stedelijke gebieden rekent. Het tijdschrift biedt ervaren en aankomende auteurs en onderzoekers een podium voor verslagen van onderzoeksresultaten en het discours daarover. Verder komen in het tijdschrift literatuursignaleringen en boekbesprekingen aan bod en is er een rubriek met berichten die betrekking hebben op het vakgebied van historische geografie.

Met een stevig artikel over de vorming van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vangt het blad inhoudelijk aan. In dit artikel bekritiseren en weerleggen Nikki Brand en Jaap Evert Abrahamse het door de Amsterdamse hoogleraren Zef Hemels en Frank van Oort gepropageerde verlangen dat Amsterdam moet uitgroeien tot een stadsregio van 2 miljoen inwoners waarmee marginalisering vermeden zou kunnen worden. Andere artikelen in dit eerste tijdschrift hebben betrekking op historische routetrajecten in Nederland (Rowin van Lanen) en een bijdrage over de oudste dijken in ons land (Michel Lascaris).

Tijdschrift voor Historische Geografie 1 (2016) SSN 2468-2187. Losse nummers kosten € 10,- terwijl een abonnement € 35,- kost. Jaarlijks verschijnen vier nummers. Ga naar de uitgever.

Scroll naar boven