Tien jaar na het Themajaar

Megchelen, 28 maart 2022

In mijn vorige column meldde ik dat sKBL in 2022 stilstaat bij wat er in de afgelopen tien jaar voor het behoud van historische buitenplaatsen is bereikt en hoe dit behoud in de komende tien jaren (politieke) aandacht kan blijven houden. Dat bericht leidde ertoe dat een stichting ons voor dit doel een gewaardeerde geldelijke bijdrage gaf. Langzaam krijgen wij zicht op de wijze waarop wij in 2022 gespreksrondes willen gaan organiseren met het oog op de periode 2022-2032. Ook is er overleg geweest met vertegenwoordigers van de provincies. Vanwege de provinciale verkiezingen van 2023 streeft sKBL ernaar om in 2022 tot nieuwe, gezamenlijke aanbevelingen te komen voor de instandhouding en het behoud van de historische buitenplaatsen met hun belangrijke culturele en natuurwaarden.
Wat zijn die culturele, maatschappelijke en sociale waarden en wat zijn ze ons waard? Om deze vragen te beantwoorden, gaan wij op regiobijeenkomsten met direct betrokkenen in gesprek en staan wij evaluerend stil bij de wijze waarop zij nu door de landelijke en provinciale overheid worden ondersteund. Voor de toekomst voorzien wij dat enkele aandachtsgebieden aan belang zullen winnen. Denk hierbij aan de klimaatadaptatie, het publieksbereik, het werven van vrijwilligers, de druk op ruimtelijke inrichting en de voortdurende en lastige zoektocht naar verbindende samenwerking. Tijdens een landelijk slotsymposium presenteren wij een verbindend gespreksverslag met aanbevelingen voor de provinciale verkiezingen. Inmiddels zegden meerdere provincies en partijen hun samenwerking toe. Namens sKBL roep ik u graag op om met ons mee te denken en te praten. Later dit jaar worden de data waarop de bijeenkomsten plaatsvinden bekend gemaakt. Mocht u zich hierbij geroepen voelen ons te willen helpen, bent u van harte welkom.

Nationaal Centrum voor de Buitenplaatscultuur

Een andere bijzonderheid is dat een particuliere schenker onze stichting een grote geldschenking deed om inhoud te kunnen gaan geven aan een Nationaal Centrum voor de Nederlandse Buitenplaatscultuur. Binnenkort gaan wij op zoek naar een nieuwe kracht die samen met het bestuur, directeur en vrijwilligers inhoud gaat geven aan een programma van studiedagen, lezingen en activiteiten ten behoeve van de vele vrijwilligers die op Nederlandse buitenplaatsen actief zijn. Maar ook eigenaren, andere betrokkenen en geïnteresseerden zullen bij inhoudelijke programma’s betrokken worden. Huis Landfort te Megchelen zal hierbij een thuisbasis zijn, waarbij de grote zaal in het koetshuis een ondersteunende functie krijgt. Onze stichting zal in de loop van de komend tijd een persbericht uitdoen en zich gaan richten op de samenstelling van een eerste najaarsprogramma. Samenwerking met partijen in Duitsland op het gebied van KBL behoort hierbij tot de opdracht.    

Op de voorgrond staat het koetshuis van Huis Landfort. Op het koetshuis zijn zonnepanelen aangebracht. ©Albert Speelman

Huis Landfort nadert haar voltooiing

Vanaf 2017 kreeg Huis Landfort veel van zijn oorspronkelijke grandeur weer terug. Dit huis met zijn fraaie landschappelijke park van Johan David Zocher jr. is met zorg door twee architecten en twee landschapsarchitecten gerestaureerd. Nu is het huis heringericht en hebben de boeken uit de Cremersstichting er een thuishaven gevonden. Ook is het park gerenoveerd en rijkelijk voorzien van een enorme stinzenflora dankzij een schenking van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Fijn is ook dat de volledig verdwenen moestuin dankzij vele schenkingen door fondsen geherintroduceerd is en dat de stichting in staat werd gesteld om het in 1945 verwoeste koetshuis te herbouwen. Alles bij elkaar is een prachtig ensemble aan het ontstaan, waarbij het de bezoekers niet kan ontgaan waar het op de buitenplaats om draait. Officieel zal Huis Landfort in 2023 worden geopend. Het is dan precies 200 jaar geleden dat oogarts Johann Albert Luyken met een grote verbouwing de eerste grote impuls aan deze buitenplaats gaf. Veel van zijn energie is anno nu tot stand gekomen mede dankzij een particuliere schenking uit de oogheelkundige wereld. Voorwaar een hele bijzondere historische parallel die voor het behoud van Huis Landfort zeer gunstig is.

Tuinbaas Jan de Boer (links) met vrijwilliger Paul van Lierop aan het werk op het voorerf van Huis Landfort

Dit jaar zal de stichting Erfgoed Landfort benutten om ervaring op te doen en te kijken hoever een particulier bewoond huis kan gaan in het bieden van gastvrijheid en toegankelijkheid. Die missie krijgt nu vorm; groepen zijn op aanvraag welkom om te worden rondgeleid door huis en hof. Zodra dit op een verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd, zal het park voor individuele bezoekers toegankelijk zijn. De zaal van het koetshuis, waarin zich een professionele keuken bevindt, zal voornamelijk voor bijeenkomsten van gezelschappen en bedrijven benut gaan worden. Ook in het landhuis zijn representatieve ontvangstmogelijkheden gerealiseerd. Circa 75 vrijwilligers zijn inmiddels actief met een team van zeven medewerkers.

Particuliere donateurs en nieuwe Vrienden van sKBL

Het aantal particuliere donateurs van sKBL neemt toe. We hebben nu ruim 120 personen die ons jaarlijks met € 50,- of meer ondersteunen. Daar zijn we erg blij mee. Ook zijn enige buitenplaatsen en bedrijven Vriend van sKBL geworden te weten: ‘t Spijker te Brakel, Castles to Meet en NLGreenlabel. Wij heten hen van harte welkom.
Ik wens u een mooi jaar toe op de vele rijke kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen die ons land telt. Voor alle duidelijkheid, met het begrip rijk duid ik vooral op de harmonie, schoonheid, natuur, cultuur en hoop die te vinden is op al die heerlijke historische plekken.

In deze nieuwsbrief vindt u nog meer nieuws over sKBL, maakt u kennis met Roderick van de Mortel, voorzitter van Stichting Landgoed Baest en leest u enkele boeiende verhalen over KBL, zoals het bijzondere verhaal over de terugkeer van de verloren gewaande glas-in-lood ramen van slot Brakel, de rol van prof. Boerhaave bij de introductie van de zeldzame stinzenplant Haarlems klokkenspel en KBL die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

©René W.Chr. Dessing
rdessing@skbl.nl
voorzitter sKBL / +31 (0)6 22 801 668

Scroll naar boven