Themafonds Kastelen en historische Buitenplaatsen

PBF en sKBL gaan de krachten bundelen en richten samen een Themafonds Kastelen en historische Buitenplaatsen op. Het Themafonds richt zich op de ondersteuning van projecten en restauraties van publiekstoegankelijke kastelen en buitenplaatsen. Jaarlijks wordt een specifiek aandachtsgebied gekozen, zoals educatie, klimaatbestendigheid, immaterieel erfgoed, vrijwilligers, kennis & ambacht, talentontwikkeling en -stimulans.
Directe aanleiding voor de oprichting van het Themafonds zijn de gevolgen van de coronamaatregelen, waardoor meerdere KBL in de problemen zijn geraakt. De verplichte sluiting van de publiekstoegankelijke huizen veroorzaakt ingrijpende financiële en organisatorische problemen. Ook historische buitenplaatsen met horecagebruik of andere gastvrije vormen, zoals bijvoorbeeld huizen met een B&B, hebben zwaar onder de huidige crisis te lijden. Het initiatief wordt ook gelegitimeerd door de grote publieke belangstelling die KBL genieten. Veel mensen vinden vertroosting tijdens een bezoek aan deze bijzondere plekken.
Het themafonds toont de actieve betrokkenheid van beide organisaties bij de instandhouding van deze bijzondere cultuur-groene erfgoederen. Het sluit goed aan bij de recent door PBF ingestelde Cultuurfondsen op Naam voor kastelen en buitenplaatsen. De zichtbaarheid van deze fondsen wordt vergroot en kan als voorbeeld dienen voor andere gevers. Daarnaast past het Themafonds goed bij de doelstelling van sKBL om de instandhouding en beleefbaarheid van (publiekstoegankelijke) KBL te bevorderen. Het maakt het tevens mogelijk om een positieve beweging op te zetten van ambassadeurs die in deze groene erfgoederen geïnteresseerd zijn.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opzetten van een apart online geefplatform. Deze website gaat rond 1 juli a.s. in de lucht. Als u in vragen heeft of wilt bijdragen aan het fonds, neemt u dan contact op met Jennemie Stoelhorst, directeur sKBL, e-mail: jstoelhorst@skbl.nl of 06 234 11 655.

Scroll naar boven