Themadossier Publieksbereik

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zijn tot de verbeelding sprekende monumentale woonplekken, met kleurrijke verhalen en objecten, bijzonder historisch groen. Door de bekendheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid van dit voor Nederland bijzondere cultureel erfgoed te stimuleren, ontstaat meer maatschappelijk draagvlak(betrokkenheid) en bereidheid om actief in stand te houden. Dit draagvlak zorgt voor een goede en duurzame toekomst voor de buitenplaatsen en het levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en economische meerwaarde voor de directe omgeving. In dit themadossier vindt u onder andere thema gerelateerde handreikingen, sKBL-studiedagen, artikelen en projecten.

Informatie

Marketingcampagnes

Het publieksbereik rondom KBL in Nederland gebeurt door middel van marketingcampagnes op verschillende schaalniveaus. 

Onderzoek

Regelmatig doet sKBL onderzoek naar bepaalde ontwikkelingen, zo ook naar publieksbereik en -beleving van Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. 

  • Jaarlijks onderzoek naar bezoekersaantallen aan kasteelmusea in 2018. Doel is het verkrijgen van inzicht in bezoekersaantallen, waar zij vandaan komen, waarom men komt en op welke wijze de kasteelmusea marketing- en promotiestrategieën benutten. Aan dit sKBL-onderzoek namen 44 musea deel.
  • Jaarlijks onderzoek naar bezoekersaantallen aan kasteelmusea in 2017. Doel is het verkrijgen van inzicht in bezoekersaantallen en hoe de wijze waarop men marketing & promotie uitvoert, bijdraagt aan de bezoekerscijfers. Aan dit onderzoek deden 42 musea mee.
  • Publieksonderzoek naar beleving van kasteelmusea (2017). Met als doel om meer inzicht te krijgen in de motivatie van mensen om Nederlandse kasteel-/buitenplaatsmusea te bezoeken, wat ze er beleven en/of missen. Het onderzoek is dankzij het Mondriaanfonds, de provincies Groningen en Drenthe en enige Nederlandse kasteelmusea financieel mogelijk gemaakt en is uitgevoerd door Bureau Effectmeting.

Handreikingen

  • Uw kasteel of historische buitenplaats beschikbaar stellen voor fotoreportages, reclame-, tv- of filmopnames? Meewerken aan een interview en artikel voor een magazine? Daar komt veel bij kijken als het gaat om veiligheid, collectie- en interieurbehoud en privacy. Ter ondersteuning heeft sKBL een checklist samengesteld met dank aan Wim Dröge.

sKBL Studiedagen

Nieuws omtrent Publieksbereik

Publieke waardering voor KBL onverminderd groot – ook in coronatijd

We vertellen u niets nieuws, wanneer we constateren dat onze samenleving in korte tijd erg veranderd is. De gevolgen van het coronavirus zijn ook in de cultuur- en erfgoedsector aanzienlijk. Dit betreft vooral de publiekstoegankelijke kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen zoals museaal benutte KBL en KBL met horecagebruik of andere gastvrije vormen, zoals een B&B. […]

Lees verder…


Publieke nationale en internationale belangstelling voor KBL wederom in de lift

Voor de derde achtereenvolgende keer voerde sKBL onlangs een landelijk onderzoek onder de museaal benutte KBL uit om inzicht te krijgen in hun bezoekersaantallen in het afgelopen jaar. Ook stelden wij de geënquêteerden enige vragen die met het publiekstoegankelijke samenhangen. Onze groep aangesloten museaal benutte kastelen en historische buitenplaatsen telt 51 huizen (van de circa […]

Lees verder…