Themadossier Publieksbereik

Uitgelicht

sKBL voerde voor de derde achtereenvolgende keer een landelijk onderzoek uit onder de museaal benutte KBL om zo inzicht te krijgen in hun bezoekersaantallen tijdens 2019. Benieuwd naar de resultaten?

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zijn tot de verbeelding sprekende monumentale woonplekken, met kleurrijke verhalen en objecten, bijzonder historisch groen. Door de bekendheid, herkenbaarheid en toegankelijkheid van dit voor Nederland bijzondere cultureel erfgoed te stimuleren, ontstaat meer maatschappelijk draagvlak (betrokkenheid) en bereidheid om actief in stand te houden. Dit draagvlak zorgt voor een goede en duurzame toekomst voor de buitenplaatsen en het levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en economische meerwaarde voor de directe omgeving. In dit themadossier vindt u onder andere thema-gerelateerde handreikingen, sKBL-studiedagen, artikelen en projecten.

Informatie

Marketingcampagnes

Het publieksbereik rondom KBL in Nederland gebeurt door middel van marketingcampagnes op verschillende schaalniveaus.

Internationaal

Interprovinciaal

Provinciaal

Regionaal

Onderzoek

Regelmatig doet sKBL onderzoek naar bepaalde ontwikkelingen, zo ook naar publieksbereik en -beleving van Nederlandse kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. 

  • Jaarlijks onderzoek naar bezoekersaantallen aan kasteelmusea in 2018. Doel is het verkrijgen van inzicht in bezoekersaantallen, waar zij vandaan komen, waarom men komt en op welke wijze de kasteelmusea marketing- en promotiestrategieën benutten. Aan dit sKBL-onderzoek namen 44 musea deel.
  • Jaarlijks onderzoek naar bezoekersaantallen aan kasteelmusea in 2017. Doel is het verkrijgen van inzicht in bezoekersaantallen en hoe de wijze waarop men marketing & promotie uitvoert, bijdraagt aan de bezoekerscijfers. Aan dit onderzoek deden 42 musea mee.
  • Publieksonderzoek naar beleving van kasteelmusea (2017). Met als doel om meer inzicht te krijgen in de motivatie van mensen om Nederlandse kasteel-/buitenplaatsmusea te bezoeken, wat ze er beleven en/of missen. Het onderzoek is dankzij het Mondriaanfonds, de provincies Groningen en Drenthe en enige Nederlandse kasteelmusea financieel mogelijk gemaakt en is uitgevoerd door Bureau Effectmeting.

Handreikingen

  • Uw kasteel of historische buitenplaats beschikbaar stellen voor fotoreportages, reclame-, tv- of filmopnames? Meewerken aan een interview en artikel voor een magazine? Daar komt veel bij kijken als het gaat om veiligheid, collectie- en interieurbehoud en privacy. Ter ondersteuning heeft sKBL een checklist samengesteld met dank aan Wim Dröge.

sKBL Studiedagen

  • Op 23 april 2018 een studiedag over de presentatie van KBL in de diverse media.
  • Op 29 november 2017 een studiedag over de beleving van KBL

Nieuws omtrent Publieksbereik

Scroll naar boven