Themadossier Klimaatadaptatie

Blijf op de hoogte

Op LinkedIn houden wij u op de hoogte van al het nieuws, de successen en goede gesprekken op het gebied van ons Erfgoeddealproject waarbij wij hopen positie bij te dragen aan de uitdaging die ons erfgoed heeft door het veranderende klimaat.

Uitgelicht

Als ergens natuur en erfgoed hand in hand gaan, dan is het in het project Robuust watersysteem Zeisterbos en landgoederen. Na decennia stroomt er weer water in de deftige buitenplaatsen van weleer. Belangrijk voor de natuur, maar óók voor de cultuurhistorische waarde, vertellen projectleider Ivor de Baat en beleidsmedewerker erfgoed Paul Vesters van Utrechts Landschap. Verder lezen? Klik hier en probeer het magazine Mijn Utrechts Landschap eenmalig uit.

De gevolgen van de klimaatveranderingen voor monumentaal groen en blauw op kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zijn groot. Het Kennisprogramma Klimaatrobuuste Buitenplaatsen heeft tot doel om de gevolgen van de klimaatveranderingen voor historisch groen en blauw op kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL) in kaart te brengen, om kennis over en ervaring met mogelijke maatregelen te verzamelen en te delen, maar ook hoe erfgoed in provinciaal en regionaal klimaatbeleid een meewegende en inspirerende factor kan zijn.

Informatie

Het Kennisprogramma is een gezamenlijk initiatief van sKBL, provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, gemeente Zeist, Utrechts Landschap en Utrechts Particulier Grondbezit. Het programma bestaat uit drie onderdelen: een klimaatstresstest, de groenblauwe monitor en proeftuinen. De groenblauwe monitor verzamelt op meetpunten relevante data om meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van klimaatverandering. Met een klimaatstresstest onderzoeken wij extreme situaties (droogte, neerslag) met simulatiemethodes. De proeftuinen ‘Samen effectief droogte bestrijden’ en ‘H2O Landgoederen’ leiden tot voorstellen voor klimaatplannen. In de proeftuin ‘Landgoederen Baakse Beek’ worden de good practices geanalyseerd. De proeftuin ‘Klimaat-robuust watersysteem Zeisterbos‘ voert bedachte oplossingen daadwerkelijk uit. Alle opgedane kennis en ervaring worden via een leeromgeving voor zowel erfgoed- als niet-erfgoed doelgroepen verzameld en gedeeld.

Proeftuinen

Nieuws

In ‘Verborgen in het volle zicht’ bezoekt podcastmaker Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoed Deal bijzondere plekken in Nederland die je zo voorbij zou kunnen rijden, maar waar iets staat te gebeuren. Simon bezoekt kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in drie provincies. Op deze plekken wordt nagedacht over oplossingen voor een stabiele waterhuishouding om verdroging en aantasting van groen erfgoed in de toekomst te voorkomen.

Luister de podcast via Podbean of via je favoriete podcastplatform.

Documentatie

Projectpagina Erfgoed Deal

Artikel DEAL! Actie nodig om groen erfgoed van stand te redden (juni 2021)
Projectplan Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL (september 2020)

Groenblauw erfgoed in zwaar weer: Hoe maken we historische buitenplaatsen klimaatrobuust?
In deze brochure nemen we u mee in hoe we het kennisprogramma hebben opgezet, welke resultaten we hebben geboekt en welke lessen we hebben geleerd.
Brochure eindverantwoording (mei 2023)
Verkort artikel (mei 2023)


Scroll naar boven