Themadossier Groen

Monumentaal Groen

Deze kaart bundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek.

Uitgelicht

De Sim is bedoeld om eigenaren van rijksmonumenten financieel te ondersteunen bij het planmatig onderhoud van hun gebouwde, groene en/of archeologische monumenten. De huidige regeling pakt echter zeer nadelig uit voor het groene erfgoed op buitenplaatsen en landgoederen. Otto van Boetzelaer, eigenaar van landgoed Eyckenstein en sKBL-bestuurslid, deelt zijn kanttekeningen.

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap waarin ze zich bevinden. Groen erfgoed is hiervan een aansprekend deel. Groen erfgoed is echter niet of nauwelijks rendabel te exploiteren, terwijl het van groot maatschappelijk belang is. Voor bezoekers, omwonenden en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven brengt het veel op in de vorm van woon- en recreatiegenot en als bron voor de vrijetijdseconomie. Specifiek zijn vakmanschap, kennis en kunde cruciaal voor de instandhouding van groen erfgoed. In dit themadossier vindt u onder andere thema gerelateerde handreikingen, sKBL-studiedagen, artikelen, projecten en organisaties. 

Informatie

Organisaties

Handreikingen

 • Een toekomst voor Groen
  Deze brochure, uitgegeven door de Rijksdient voor het Cultureel Erfgoed, laat zien hoe groen erfgoed, zoals tuinen, buitenplaatsen, stadsparken, kloostertuinen, begraafplaatsen en forten behouden en eventueel herbestemd kunnen worden.
 • Richtlijnen voor Tuinhistorisch Onderzoek voor waardestelling van groen erfgoed.
  Deze richtlijnen geven aanbevelingen voor het waarderen van groen erfgoed. De gids laat zien waar een onderzoeksplan aan moet voldoen en geeft aansprekende voorbeelden en concrete tips. Uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Laaghangend fruit
  Een overzicht van tips & trucs voor de instandhouding van monumentaal groen – opgesteld door Klaas de Boer en de provincie Gelderland. 
 • Routekaart monumentaal groen – opgesteld door Klaas de Boer en de provincie Gelderland. 
 • Waaier met tips voor beheer van monumentaal groen – opgesteld door ERM

sKBL Studiedagen

Nieuws omtrent Groen

Scroll naar boven