Themadossier Groen

Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap waarin ze zich bevinden. Groen erfgoed is hiervan een aansprekend deel. Groen erfgoed is echter niet of nauwelijks rendabel te exploiteren, terwijl het van groot maatschappelijk belang is. Voor bezoekers, omwonenden en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven brengt het veel op in de vorm van woon- en recreatiegenot en als bron voor de vrijetijdseconomie. Specifiek zijn vakmanschap, kennis en kunde cruciaal voor de instandhouding van groen erfgoed.

In dit themadossier vindt u onder andere thema gerelateerde handreikingen, sKBL-studiedagen, artikelen, projecten en organisaties. 

Handreikingen

 • Een toekomst voor Groen
  Deze brochure, uitgegeven door de Rijksdient voor het Cultureel Erfgoed, laat zien hoe groen erfgoed, zoals tuinen, buitenplaatsen, stadsparken, kloostertuinen, begraafplaatsen en forten behouden en eventueel herbestemd kunnen worden.
 • Richtlijnen voor Tuinhistorisch Onderzoek voor waardestelling van groen erfgoed.
  Deze richtlijnen geven aanbevelingen voor het waarderen van groen erfgoed. De gids laat zien waar een onderzoeksplan aan moet voldoen en geeft aansprekende voorbeelden en concrete tips. Uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 • Laaghangend fruit
  Een overzicht van tips & trucs voor de instandhouding van monumentaal groen – opgesteld door Klaas de Boer en de provincie Gelderland. 
 • Routekaart monumentaal groen – opgesteld door Klaas de Boer en de provincie Gelderland. 
 • Waaier met tips voor beheer van monumentaal groen – opgesteld door ERM

sKBL-studiedagen

Kaarten

 • Kaart Groen Erfgoed
  Deze kaart bundelt onder meer gebieden met oude boskernen, houtwallen en heggen, rijksbeschermde buitenplaatsen met beschermde groenaanleg, nationale parken en gegevens uit de eerste Nederlandse bosstatistiek.

Organisaties

Artikelen

Monumentale bomen op KBL

Door Jeroen Philippona, coördinator landelijk Register van Monumentale Bomen Een groot deel van de oudste en indrukwekkendste bomen(lanen) in Nederland zijn te vinden op KBL. Het beheer stelt eigenaren soms voor een lastige opgave. De jubilerende Bomenstichting reikt eigenaren een helpende hand. Dit jaar viert de Bomenstichting haar vijftig jarig jubileum. Het was in 1970 […]

Lees verder…Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed

Voor mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger groen erfgoed als buitenplaatsen en historische parken onderhouden, beheren en onderzoeken, bestaan nauwelijks opleidingen of cursussen. De Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed wil hier verandering in brengen. De oprichters van deze nieuwe stichting zijn werkzaam op het gebied van groen erfgoed en vertegenwoordigen uiteenlopende organisaties van groen erfgoed specialisten, […]

Lees verder…


Haarlems Klokkenspel, moeder aller stinzenplanten

Door Edwin Visser maart 2019 Lees een verhaal over stinzenplanten en de kans is zeer groot dat het Haarlems Klokkenspel (Saxifraga granulata var. plena) genoemd wordt. In dit artikel komt een aantal facetten van dit bescheiden en bijzondere plantje aan bod. (image) Haarlems Klokkenspel op Beeckestijn, Velsen[

lees meer


OndersteBoven van Stinzenplanten

Van 9 februari tot 12 mei 2019 is de Stinzenflora Monitor voor het vijfde jaar in de lucht. Hier is te vinden welke stinzenplanten waar en wanneer te zien zijn. De Kalender in de Stinzenflora-monitor geeft wekelijks actuele informatie over Stinzenflora in Friesland en elders in Nederland. Dit is een goed hulpmiddel bij het plannen van een bezoek aan deze terreinen. (ima

lees meer


Droogte veroorzaakt ook problemen op kastelen en buitenplaatsen

Eeuwenoude tuinen en parken op kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen (KBL) hebben serieus te lijden onder de droogte. De ongebruikelijk lange periode van droogte leidt ook op Nederlandse KBL tot problemen. Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) onderzocht onder haar 150 aangesloten KBL de effecten van de droogte. Aan dit

lees meer


Vrijwilligers favoriet in strijd tegen exoten

  Door Hans Kamerbeek, juni 2018 Bij de bestrijding van vrijwel elke invasieve exoot blijken vrijwilligers het meest effectief. Ze werken niet alleen goedkoper dan professionals. Maar ze behalen ook betere resultaten dan methodes met gif zoals glyfosaat. Dat is een van de conclusies van het symposium op 8 februari 2018: Omgaan met invasieve exoten in het terreinbehe

lees meer


Het Nederlandse Kassenboek

In 1998 is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) begonnen met het vergaren van kennis over historische plantenkassen. Een enorme hoeveelheid interessant materiaal is boven water gekomen en verdiept door een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de RCE en specialisten en vakmensen in het veld. (image) K

lees meer


Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland

Op 8 mei 2017 is het onderzoeksrapport over de staat van het groene erfgoed in Nederland door demissionair minister Bussemaker aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door Debie & Verkuijl en Wageningen Environmental Research (Alterra), blijkt dat ruim driekwart van dit erfgoed groenaanleg betreft op historische buitenplaatsen en landgoederen. Voo

lees meer


Groen erfgoed en de nieuwe instandhoudingsplicht. Een inhaalslag?

Door Mr Drs Jérôme van der Maes september 2016 Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, waarmee de Monumentenwet 1988 grotendeels is komen te vervallen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet, alwaar een gedeelte van de Monumentenwet te zijner tijd in opgaat, is onlangs met een jaar uitgesteld van 2018 naar 2019. Uiteindelijk gaat het laatste restje van de

lees meer