Themadossier erfgoedorganisaties

Veel organisaties (onder meer particulier, natuurbeherende organisaties en provinciale instellingen) in ons land zetten zich in voor de instandhouding van cultureel erfgoed in de brede zin en van Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen in het bijzonder. Met een aantal van deze organisaties gaat sKBL graag verbintenissen aan. In dit themadossier vindt u een overzicht van zowel landelijke als provinciale organisaties. 

Landelijke organisaties

Website Erfgoed Alliantie

In oktober heeft de Gelderse Erfgoed Alliantie de internetsite Erfgoedalliantie.nl in werking gesteld. De site is gericht op Gelderse monumenteigenaren, gemeenten, ondernemers en vrijwilligers. Via dit portaal wordt kennis en nieuws gedeeld over restauratie, onderhoud en financiering van erfgoed. Ook is dit de plek waar informatie over de activiteiten van de zes alliantiepartners te vinden […]

Lees verder…


Federatie Particulier Grondbezit

federatieparticuliergrondbezit

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is de vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. Leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 ha en leveren maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. Naast de landelijke organisatie zijn er provinciale verenigingen. […]

Lees verder…
De Erfgoedstem

De Erfgoedstem is het online nieuwsplatform voor en door de Nederlandse erfgoedsector en heeft als doelstelling: laten zien waar we samen mee bezig zijn. De erfgoedstem is voor iedereen die vanuit z’n professie of sterke interesse betrokken wil zijn bij gebouwd erfgoed, archeologie en historische landschappen. […]

Lees verder…


Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van gebouwde en groene monumenten. […]

Lees verder…


Stichting Vrienden Particuliere Buitenplaatsen

De Stichting Vrienden Particuliere Buitenplaatsen (kortweg Vrienden PHB) bevordert de belangstelling voor de instandhouding van kastelen en andere historische Huizen, die op één of andere wijze nog in bezit is van particuliere eigenaren. Vrienden PHB geeft voorlichting over particuliere historische buitenplaatsen, m.n. door het uitgeven van het tijdschrift Arcadië, organiseert bijeenkomsten, rondleidingen en lezingen en […]

Lees verder…


Vakgroep Groen Erfgoed

De Vakgroep Groen Erfgoed stelt zich ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen. Gespecialiseerde professionele onderzoekers en planvormers op het gebied van groen erfgoed verhogen door onderlinge kennisuitwisseling gezamenlijk de kwaliteit van hun werk en staan daar borg voor. […]

Lees verder…


Gilde van Tuinbazen

Een belangrijk deel van het Nederlandse cultuurlandschap bestaat uit monumentaal historisch groen. Dat zijn de parken en tuinen van kastelen, buitenplaatsen, landgoederen en kloosters. De bijzondere kwaliteit van deze plaatsen wordt bewaakt door de tuinbaas. Dit vraagt specifieke kennis en kundigheid. Het Gilde van Tuinbazen is opgericht om deze bijzondere kennis te delen en uit […]

Lees verder…Provinciale organisaties

Per provincie wordt aangegeven welke provinciale instellingen een rol spelen bij de uitvoering van het beleid en bestuur.