Themadossier Duurzaamheid

Ook interessant

Neemt u ook eens een kijkje in het Themadossier Klimaatadaptatie. Hier vind u alle informatie omtrent het Kennisprogramma Klimaatbestendige Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen.

Uitgelicht

De groen-blauwe erfgoedmonitor maakt langjarige trends en ontwikkelingen op historische locaties objectief meetbaar. Directeur Jan Hylke de Jong van Fenicks Digitale Monitoring geeft tekst en uitleg.

Door energie te besparen of op te wekken kunnen kastelen, buitenplaatsen en landgoederen lopende kosten verkleinen en aanwezige grondstoffen beter benutten. Bij restauratie of de zoektocht naar nieuwe (neven)functies is het verstandig om gelijk energiekansen te benutten. In dit themadossier vindt u onder andere thema gerelateerde informatie, handreikingen, artikelen, onderzoeken en projecten.

Handreikingen

  • Waaier met praktische tips om monumenten energiezuinig te maken (opgesteld door de stichting ERM). De waaier gaat in op gedrags- en bouwkundige maatregelen en bevat een indicatie voor het effect van die maatregelen op comfortverbetering, mate van energiebesparing  en ordegrootte van de terugverdientijd.
  • Groene Menukaart Buitenplaatsen, een online toolbox (opgesteld door de Groene Grachten) ingedeeld in quick wins, isolatie & ventilatie, elektriciteit, verwarming en water & groen. Met informatie over  duurzame opties en het is mogelijk een snelle berekening te maken van de investering, besparing op CO2 en de energierekening. Ook zijn regelgeving, financiering en voorbeeldprojecten verzameld.
  • Duurzaam Erfgoed – Duurzaamheid, energiebesparing en monumenten, onderdeel website RCE met relevante informatie voor eigenaren van monumenten. Ruimtelijke planmakers vinden hier (een ingang naar) nuttige informatie en inspiratie over de inzet van het cultuurlandschap voor grote duurzame opgaven.

Nieuws omtrent Duurzaamheid

Scroll naar boven