Themadossier Duurzaamheid

Door energie te besparen of op te wekken kunnen kastelen, buitenplaatsen en landgoederen lopende kosten verkleinen en aanwezige grondstoffen beter benutten. Bij restauratie of de zoektocht naar nieuwe (neven)functies is het verstandig om gelijk energiekansen te benutten.

In dit themadossier vindt u onder andere thema gerelateerde informatie, handreikingen, artikelen, onderzoeken en projecten.

Handreikingen

  • Waaier met praktische tips om monumenten energiezuinig te maken (opgesteld door de stichting ERM). De waaier gaat in op gedrags- en bouwkundige maatregelen en bevat een indicatie voor het effect van die maatregelen op comfortverbetering, mate van energiebesparing  en ordegrootte van de terugverdientijd.
  • Groene Menukaart Buitenplaatsen, een online toolbox (opgesteld door de Groene Grachten) ingedeeld in quick wins, isolatie & ventilatie, elektriciteit, verwarming en water & groen. Met informatie over  duurzame opties en het is mogelijk een snelle berekening te maken van de investering, besparing op CO2 en de energierekening. Ook zijn regelgeving, financiering en voorbeeldprojecten verzameld.
  • Duurzaam Erfgoed – Duurzaamheid, energiebesparing en monumenten, onderdeel website RCE met relevante informatie voor eigenaren van monumenten. Ruimtelijke planmakers vinden hier (een ingang naar) nuttige informatie en inspiratie over de inzet van het cultuurlandschap voor grote duurzame opgaven.

Artikelen

Kennisprogramma Klimaatbestendige Aanpak KBL

Afgelopen week heeft sKBL met een twintigtal samenwerkingspartners een aanvraag ingediend bij Erfgoed Deal 2020. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. De ambitie van de Erfgoed Deal is om ‘gezamenlijk een waardevolle leefomgeving te creëren, die met zorg […]

Lees verder…


Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL

Terecht maken veel eigenaren van KBL zich zorgen over de gevolgen van het zich wijzigende klimaat met het oog op hun monumentale tuinen en parken. Waren in 2018 vooral korte termijn gevolgen merkbaar, in 2019 werden de gevolgen op de lange termijn meer zichtbaar. Zo verloren vele bomen aan levenskracht (vooral beuken, eiken en naaldbomen) […]

Lees verder…


Klimaatadaptatie is geen nieuw, maar juist een eeuwenoud fenomeen

Door Michiel Bakx Een aangenaam microklimaat is belangrijk voor het creëren van buitenruimtes waar mensen graag verblijven. Echter, in steden zijn hittestress en windoverlast een veelvoorkomend probleem. Daarbij komt dat klimaatverandering de kans op hittestress vergroot en de behoefte aan klimaatadaptatie verder toeneemt. Tegelijkertijd is klimaatadaptatie geen nieuw, maar juist een eeuwenoud fenomeen. Daarom kan […]

Lees verder…


EenVandaag over klimaatzorgen bij KBL

Landfort

Het AVROTROS programma EenVandaag besteedt aandacht aan de gevolgen van klimaatverandering voor historische buitenplaatsen, kastelen en landgoederen. Bekijk hier het fragment. […]

Lees verder…


Klimaatverandering, grote zorgen bij KBL

– Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met weersextremen zoals late nachtvorsten, langere droogteperiodes, uitzonderlijke hittegolven, hevige stormen of excessieve regenbuien. Veel eigenaren van kastelen & buitenplaatsen maken zich grote zorgen over de gevolgen van de klimaatomstandigheden voor hun monumentale tuinen en parken. Hiermee hangt de vraag naar klimaatbestendige oplossingen nauw samen. […]

Lees verder…


Duurzame voedselvoorziening op landgoederen

Door Helene Blaak november 2018 De klimaatverandering en de grote druk op onze aarde en de bodem, omdat we met zovelen zijn, dwingt ons onze blik te richten op meer duurzame oplossingen, onder andere voor onze voedselvoorziening. Voor dit artikel ben ik op zoek gegaan naar voorbeelden van voedselproducenten, veelal pachters, op landgoederen die bijdragen aan duurzame en/o

lees meer


Klimaat en wat je daaronder verstaat

Door R. Crèvecoeur De ruim 500 kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen die ons land rijk is, herbergen een grote schat aan cultuurgoederen zoals schilderijen, al dan niet beschilderde behangsels, meubelstukken, tapijten, fraaie verzamelingen en de gebruikelijke losse curiosa. Alle vanuit een meer of minder ver verleden. Die interieurstukken zijn overigens n

lees meer