Provincie Noord-Holland

De provincie wil het cultureel erfgoed behouden en de publieke toegankelijkheid ervan vergroten. Noord-Holland is rijk aan cultureel erfgoed. Zo telt de provincie maar liefst vier werelderfgoederen: de Waddenzee, Beemster, Stelling van Amsterdam en de Amsterdamse grachtengordel.

Daarnaast heeft Noord-Holland diverse bijzondere erfgoederen, zoals de Westfriese Omringdijk, het oude polderlandschap en de dijkenstructuur. Er zijn ook nog talrijke andere monumenten te bewonderen, zoals molens, boerderijen en industriële, militaire en religieuze gebouwen. Voor al deze iconen in het landschap streeft de provincie naar behoud en toegankelijkheid.

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie

Om het landschap te sparen is het zaak om nieuwe ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen bestaande infrastructurele verbanden te realiseren. Mocht uitbreiding noodzakelijk zijn, dan is het van groot belang dat die bijdraagt aan de identiteit en kwaliteit van de specifieke plek.

DeLeidraad Landschap en Cultuurhistorieschetst de provinciale visie. De Leidraad is toepasbaar voor partijen die werken aan veranderingen in het landschap. Maar ook bij het beoordelen van ontheffingsaanvragen bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied. Het doel is dat bij de plannen de cultuur, de monumenten en archeologie integraal worden meegenomen. Met name duurzaamheid is een belangrijk thema in het monumentenbeleid. 

Cultuurbeleid Noord-Holland

De provincie heeft voor de periode 2017-2020 een Kadernota Cultuurbeleid vastgesteld. Voor de leefbaarheid en identiteit van Noord-Holland zijn de culturele infrastructuur en historie belangrijk. Die hebben niet alleen hun intrinsieke waarde, maar moeten in samenhang worden gezien met economie en toerisme. Ook weerspiegelen zij voor een belangrijk deel de regionale geschiedenis.

De waarde van cultuur

Een hoog niveau van de culturele voorzieningen verhoogt de aantrekkelijkheid van Noord- Holland, voor zowel inwoners als bedrijven en toeristen. Het accent van het cultuurbeleid ligt op het versterken van de economische waarde van cultuur. De provincie wil ook de intrinsieke waarde (behoud en bescherming cultuurlandschap en monumenten) en sociale waarde (identiteit en leefbaarheid) van de cultuur versterken.

Noord-Holland zet breed in

De provincie richt zich concreet op herbestemming, onderwaterarcheologie en transformatie van het cultuurlandschap. Maar ook op regionale beeldverhalen en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Verder is er jaarlijks een budget voor de restauratie van rijksmonumenten.