Themadossier Beleid

Beleid en regelgeving

Bij het in stand houden en beheren van Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen spelen overheden een rol. Vanuit de verschillende overheden is beleid en regelgeving geformuleerd waarin bepaald wordt hoe met onze leefomgeving om te gaan. In dit themadossier vindt u informatie over rijks-, provincie- en gemeentelijk beleid.

Uitgelicht

In de coalitieakkoorden hebben politieke partijen de koers van het provinciaal bestuur tot aan de nieuwe verkiezingen van Provinciale Staten in 2023 vastgelegd. Welke aanknopingspunten zitten er in die akkoorden voor de Nederlandse KBL en welke KBL-belangen zullen de provincies in de komende jaren gaan dienen? Rob Berends geeft een korte verkenning.

Informatie

Rijksbeleid

Informatie volgt. 

Gemeentelijk beleid

Nederland telt ruim 700 kastelen en historische buitenplaatsen. Voor lokale overheden zijn deze (rijks)monumenten van grote betekenis. Zij zijn vaak beeldbepalend en zij vertegenwoordigen een toeristische en economische waarde. Dit laatste beginnen steeds meer gemeentes in toenemende mate in te zien. Tegelijk brengt dit erfgoed ook lasten en plichten met zich mee zoals het (toezicht op) behoud en beheer en de uitvoering van de Omgevingswet. Hierbij komen ook de gevolgen van het decentraliseren van beleid rond KBL. Dit werkt vaak niet in het voordeel van dit erfgoed. Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen bezitten een sterke onderlinge verbondenheid en vormen vaak regionale zones, die gemeentelijke en/of provinciale grenzen overschrijden. De meeste KBL zijn immers ouder dan de Nederlandse provincies. Interprovinciale en gemeentelijke samenwerking is onontbeerlijk en in wederzijds belang. Bovendien voorkomt het dat het afzonderlijke beleid rond de instandhouding van KBL in de twaalf provincies te ver uit elkaar groeit.

Provinciaal beleid

Per provincie wordt aangegeven hoe zij hun KBL bedienen met betrekking tot beleid en wet- en regelgeving.

Provincie Friesland
Provincie Groningen
Provincie Drenthe
Provincie Overijssel
Provincie Flevoland
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zeeland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Limburg


Provinciale organisaties

Per provincie wordt aangegeven welke provinciale instellingen een rol spelen bij de uitvoering van het beleid en bestuur.

Erfgoedorganisaties Friesland
Erfgoedorganisaties Groningen
Erfgoedorganisaties Drenthe
Erfgoedorganisaties Overijssel
Erfgoedorganisaties Gelderland
Erfgoedorganisaties Utrecht
Erfgoedorganisaties Flevoland
Erfgoedorganisaties Noord-Holland
Erfgoedorganisaties Zuid-Holland
Erfgoedorganisaties Zeeland
Erfgoedorganisaties Noord-Brabant
Erfgoedorganisaties Limburg

Nieuws omtrent Beleid

Scroll naar boven