Themadossier Beheer en Bestuur

Net zoals kastelen, buitenplaatsen en landgoederen als cultureel erfgoed veelomvattend en complex zijn – evenzo complex is het professioneel beheren van KBL. Een aangelegenheid waar veel bij komt kijken en waarbij men van veel markten thuis moet zijn. Er moet kennis in huis zijn van governance (directie/bestuur), organisatievorm (stichting, vereniging, BV), financiële bedrijfsvoering (solvabiliteit, administratie), cultureel ondernemerschap (fondswerving, sponsoring, schenkingen), beleidsplan/ondernemingsplan (lange termijnstrategie).

Informatie

Fondsen

In Nederland zijn diverse fondsen die bijdragen aan het behoud van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. U vindt hier een overzicht van de relevante fondsen. We stellen aanvullingen zeer op prijs. U kunt deze melden door ons een e-mail te sturen. 

sKBL Studiedagen

Nieuws omtrent Beheer en Bestuur

Baggeren op Landfort

Een vijver uitbaggeren lijkt simpel maar voor vijvers en grachten rondom KBL is het toch vaak een precaire aangelegenheid. Het terrein verdraagt het werken met zware machinerie vaak slecht en tegelijk speelt een deel van het verleden zich in het water van de gracht af. Talrijke KBL waren ooit het decor van strijd en oorlog. […]

Lees verder…


Manifest ‘Monumenten leven: instandhouding loont’

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), waar ook sKBL bij is aangesloten, maakt zich op voor een lobby naar de nieuwe tweede kamer en de kabinetsformatie met een aangescherpt manifest.De FIM maakt hierin de niet te onderschatten waarde van monumenten inzichtelijk en hun betekenis voor de samenleving. In tien punten wordt aangegeven wat nodig is voor de instandhouding

lees meer


Bezitten en beheren

Bezitten en beheren – onderzoek naar de geschiedenis van landgoedbeheer en -exploitatie Door Nienke Welle De afgelopen decennia is een groot aantal publicaties verschenen over landgoederen en – vooral – buitenplaatsen. Het zijn merendeels monografieën en inventarisatiestudies, waarbij wordt ingegaan op de architectuurgeschiedenis en interieurs van de huizen en/of de tui

lees meer


Aanscherping van de Natuurschoonwet

Door Mr. R.J. Nieuwland In eerdere nieuwsbrieven heb ik het grote belang van de Natuurschoonwet (NSW) voor de Nederlandse particuliere landgoederen aangegeven. Zoals u wellicht weet, heeft kamerlid Van Veldhoven in januari 2013 kamervragen gesteld over de golfbanen en de Natuurschoonwet. Als reactie hierop heeft de Staatssecretaris een evaluatie van de wet laten uitvoere

lees meer


Contouren om cultuurhistorie

Een onderzoek naar het instrument van de buitenplaatsbiotoop in relatie tot de landgoederen en buitenplaatsen in de Graafschap Door Elise Holtman Sinds enkele jaren maken de provincies Zuid-Holland en Utrecht gebruik van buitenplaatsbiotopen in hun erfgoedbeleid. Deze provincies hebben dit instrument ontwikkeld om buitenplaatsen en hun ruimtelijke context te beschermen t

lees meer


Openstelling van landgoederen

Natuurschoonwet Vrijwel alle particuliere landgoederen in Nederland zijn gerangschikt als Natuurschoonwet-landgoed. In de praktijk noemt men dit een “NSW-landgoed”. In de sKBL-nieuwsbrief van december 2014 schreef ik al wat de Natuurschoonwet in grote lijnen inhoudt (dat artikel is hier nogmaals te lezen). Een aaneengesloten onroerende zaak van tenminste vijf hectare

lees meer


Landgoederen in bestemmingsplannen

In juli 2015 maakte Provincie Overijssel de verschijning mogelijk van een voorbeeldboek over de plaats van landgoederen in bestemmingsplannen. Overijssels Particulier Grondbezit organiseerde in juni 2015 met steun van Provincie Overijssel twee praktijkdagen voor medewerkers van gemeenten. Er werd een antwoord gezocht op de vraag: ‘Hoe neem je een landgoed op in een bestem

lees meer