Recreanten krijgen voorlichting over natuurbescherming

In de provincie Utrecht bundelen recreatie- en natuurorganisaties, decentrale overheden en Utrechts Particulier Grondbezit en landgoed Treek de krachten om recreanten bewuster te maken van hun gebruik van de natuur. Door het bekendmaken van gedragsregels in natuurgebieden en tegelijkertijd beter te gaan handhaven en controleren wil men een duurzaam gebruik van het buitengebied bewaken. Bron: […]

Lees verder…

De Hollandse buitenplaatsen

Buitenplaatsen bezitten een geschiedenis die ouder is dan de instelling van provinciale grenzen en waarmee zij de bestaande provinciale begrenzingen overstijgen. Immers veel buitenplaatsen ontstonden vanuit stedelijke energie en werden door Hollandse kooplieden, regenten en het patriciaat opgericht. Dit legitimeert de inzet om de samenhang en verbinding tussen deze buitenplaatsen vanuit een landelijke en/of interregionale […]

Lees verder…