Geslaagd symposium over waardestelling erfgoedensembles

Op woensdag 15 juni 2016 organiseerde sKBL samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds een symposium op landgoed Singraven te Denekamp met als titel Historische Buitenplaatsen: ensembles van landschap, natuur en erfgoed het behouden waard. Voor deze dag meldden zich ruim 120 personen aan en konden 85 daadwerkelijk deelnemen. Zes sprekers met verschillende invalshoeken zetten hun […]

Lees verder…

Studiemiddag Erfgoedtoerisme: zegen of vloek

Studiemiddag georganiseerd door Stichting Utrechtse Kastelen en NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats met als thema: ERFGOEDTOERISME, ZEGEN OF VLOEK? Donderdag 16 juni | Koetshuis Slot Zuylen Dagvoorzitter: dr. Fred Vogelzang Voorprogramma 12.45 uur: Rondleiding door Slot Zuylen door deskundige gidsen, alleen op inschrijving. Aanmelden voor de rondleiding is verplicht, de plaatsen zijn beperkt. Vanaf […]

Lees verder…

Studiedag Historische buitenplaatsen: ensembles van landschap, natuur en erfgoed het behouden waard

Studiedag op woensdag 15 juni  van 10.00 –  18.00 uur op Singraven, Molendijk 37, 7591 PT  Denekamp. Georganiseerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL. Achtergrond Het Prins Bernhard Cultuurfond stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar aan een toegankelijke historische buitenplaats voor herstelprojecten van natuur, landschapselementen en erfgoed. Bij de gelegenheid van deze grote herstelbijdrage aan […]

Lees verder…

Agenda – Studiedag ‘Doopsgezinde Buitenplaatsen’

Op 19 maart 2016 organiseert de Doopsgezinde Historische Kring een studiedag met als thema: Doopsgezinde Buitenplaatsen.  Die dag worden een drietal lezingen verzorgd. Sprekers zijn Yme Kuiper: Over de Wahlverwandtschaft tussen buitenplaatsen en doopsgezinden in de Gouden Eeuw, René Dessing: Amsterdamse doopsgezinden en hun buitenplaatsen in de 17de en 18de eeuw en Constance Moes: Leonard […]

Lees verder…

Agenda – Symposium ‘Erfgoedensembles op kastelen en buitenplaatsen’

Op vrijdag 11 maart 2016 vindt van 10.00 – 18.00 uur een symposium plaats in het Koetshuis van Kasteel Amerongen. Dit symposium, georganiseerd door het Interieurhistorisch Platform en Platform Kastelen en Buitenplaatsen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), laat van verschillende kanten het licht schijnen op de waarde van erfgoedensembles op kastelen en […]

Lees verder…

Agenda – Symposium ‘Jachtcultuur en landgoederen op Middachten’

Op 9 oktober 2015 vindt een symposium plaats over jachtcultuur in Nederland op landgoed Middachten. In dit symposium zullen diverse onderzoekers in korte lezingen inzicht geven op de positie die de jacht innam op Nederlandse landgoederen, van familietradities tot landschappelijke inrichting, maar ook hoe tegenwoordig hiermee omgegaan kan worden. Met dit symposium wil de organisatie […]

Lees verder…

Agenda – Studiemiddag ‘Het buitenleven op Groninger Borgen’

Op 10 september 2015 organiseren NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats en stichting Van der Wyck-de Kempenaer de studiemiddag ‘Het buitenleven op Groninger borgen’ op de Fraeylemaborg in Slochteren. Diverse sprekers zullen uiteenlopende aspecten uit het verleden van de Groningse buitenplaatsen behandelen. Ook is er aandacht voor de actualiteit van de aardbevingen. Diezelfde middag wordt […]

Lees verder…

Agenda – Symposium ‘Tussen Feit en Fictie’, Adel in Europa

Op vrijdag 3 juli wordt een symposium georganiseerd onder de titel: Adel in Europa en Nederland in de twintigste eeuw’ en presentatie Nobilities in Europe in the Twentieth Century. Tot voor kort was het onder historici gebruikelijk de Eerste Wereldoorlog te beschouwen als hèt breukpunt in de Europese adelgeschiedenis van de moderne tijd. Overal in […]

Lees verder…

Kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen

Op 5 juni 2015 vond bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE) in Amersfoort de tweede bijeenkomst plaats van het kennisplatform kastelen en buitenplaatsen.  Titel van deze bijeenkomst was: ‘Nieuwe wegen voor historisch erfgoed? Over infrastructurele bedreigingen en maatschappelijke kansen voor kastelen en buitenplaatsen‘. Hoewel dagvoorzitter Yme Kuiper constateerde dat het woord ‘identiteit’ in de […]

Lees verder…

Agenda – Kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen

Tweede kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen op 5 juni 2015 in Amersfoort. Het Kennisplatform Kastelen en Buitenplaatsen is in 2014 tot stand gekomen op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting, de vakgroep Buitenplaatsen en Landgoederen van Rijksuniversiteit Groningen en sKBL. Het platform is van […]

Lees verder…