Kassen in Nederland 1650-1950

Nina Wijsbek, Ben Kooij, Ronald van Immerseel (red.), Kassen in Nederland 1650-1950. Studie over de geschiedenis, de ontwikkeling en het behoud van plantenkassen, Amersfoort 2019. Van dit boek kan gerust worden gezegd dat het met vereende krachten gemaakt is. Talrijke personen en instellingen verleenden inhoudelijke en financiële medewerking. Maar nu is het boek er dan […]

Lees verder…