Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed

Voor mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger groen erfgoed als buitenplaatsen en historische parken onderhouden, beheren en onderzoeken, bestaan nauwelijks opleidingen of cursussen. De Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed wil hier verandering in brengen. De oprichters van deze nieuwe stichting zijn werkzaam op het gebied van groen erfgoed en vertegenwoordigen uiteenlopende organisaties van groen erfgoed specialisten, […]

Lees verder…

Plan Behoud Groen Erfgoed

LandschappenNL, Landschapsbeheer Flevoland en Ecologisch Adviesbureau Maes hebben in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het plan ‘Behoud Groen Erfgoed’ gemaakt. Hierin staan adviezen hoe beleidsmakers, natuurbeheerders, waterschappen en boeren allemaal een bijdrage kunnen leveren om bedreigde wilde bomen en struiken te behouden en te beschermen. Afname wilde bomen en struiken Het gaat […]

Lees verder…

Vakgroep groen erfgoed opgericht

Op 20 augustus 2014 is de Vereniging Vakgroep Groen Erfgoed opgericht. De vereniging heeft ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen. Tuinhistorisch onderzoek brengt waardevolle tuinonderdelen in kaart.  Het resultaat van dit historisch onderzoek kan de keuzes helpen bepalen die planvormers en eigenaren moeten maken. Het kan de aanleiding […]

Lees verder…