Het groene en blauwe erfgoed van de 550 historische buitenplaatsen in Nederland staan vanwege extreem weer onder druk. Zomers worden heter en droger en winters worden milder en natter. Daardoor worden historische tuinen en waterwerken bedreigd. Een proactieve aanpak om buitenplaatsen klimaatrobuust te maken is noodzakelijk, maar standaard oplossingen zijn er niet. Daarom is gedurende […]

Het rapport “Vervlochten Regio” belicht de kansen voor de versterking van natuur, landschap, water en erfgoed in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit document dient als een gids voor de samenwerkende gemeenten binnen deze regio om deze kansen te identificeren, te waarderen […]

Uitgebreide kennis over het beheer van historisch groen erfgoed, is essentieel voor het ontwikkelen van duurzame en klimaatadaptieve strategieën. Die zijn nodig voor het behoud en de ontwikkeling van ongeveer 1300 beschermde groene monumenten in Nederland. Denk dan aan historische tuinen, buitenplaatsen, stadsparken, kloostertuinen, en begraafplaatsen. De handreiking is bedoeld om het historisch bewustzijn te […]

Dit document biedt een uitgebreide inventarisatie biedt van het Nederlandse landschappelijk groen erfgoed. Het bespreekt de cultuurhistorische waarde van diverse landschapselementen zoals bossen, houtwallen en heggen.  Bijzonder aan deze publicatie is de focus op landschapselementen van vóór 1850, waarvan de oorspronkelijke beplanting nog altijd in het landschap te zien is. Deze elementen zijn uitzonderlijk en […]

Aanhoudende droogte heeft een negatieve impact op groene rijksmonumenten. Dat werd duidelijk tijdens de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Dit rapport verken de schade die deze droogteperioden hebben veroorzaakt, en de toekomstige uitdagingen voor het gehoud van groen en blauw erfgoed.  Eigenaren van monumenten, waaronder Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM’s), rapporteren aanzienlijke schade […]

Planmatig werken is op te delen in drie stappen: onderzoek, planvorming en uitvoering. Deze waaier biedt een schema voor planmatig werken en geeft praktische tips voor het onderhoud en herstel van groen erfgoed.   Ook wordt een restauratieladder gegeven, die door ERM zelf is ontwikkeld. Die ladder is een voorkeursvolgorde voor het type ingreep. Het gaat […]

groen en blauw erfgoed

Groen en Blauw erfgoed in zwaar weer

Het groene en blauwe erfgoed van de 550 historische buitenplaatsen in Nederland staan vanwege extreem weer onder druk. Zomers worden heter en droger en winters worden milder en natter. Daardoor worden historische tuinen en waterwerken bedreigd. Een proactieve aanpak om buitenplaatsen klimaatrobuust te maken is noodzakelijk, maar standaard oplossingen zijn er niet. Daarom is gedurende […]

Groen en Blauw erfgoed in zwaar weer Lees meer

Groenblauwe raamwerk metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Het rapport “Vervlochten Regio” belicht de kansen voor de versterking van natuur, landschap, water en erfgoed in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit document dient als een gids voor de samenwerkende gemeenten binnen deze regio om deze kansen te identificeren, te waarderen

Groenblauwe raamwerk metropoolregio Arnhem-Nijmegen Lees meer

Een toekomst voor groen

Uitgebreide kennis over het beheer van historisch groen erfgoed, is essentieel voor het ontwikkelen van duurzame en klimaatadaptieve strategieën. Die zijn nodig voor het behoud en de ontwikkeling van ongeveer 1300 beschermde groene monumenten in Nederland. Denk dan aan historische tuinen, buitenplaatsen, stadsparken, kloostertuinen, en begraafplaatsen. De handreiking is bedoeld om het historisch bewustzijn te

Een toekomst voor groen Lees meer

Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland

Dit document biedt een uitgebreide inventarisatie biedt van het Nederlandse landschappelijk groen erfgoed. Het bespreekt de cultuurhistorische waarde van diverse landschapselementen zoals bossen, houtwallen en heggen.  Bijzonder aan deze publicatie is de focus op landschapselementen van vóór 1850, waarvan de oorspronkelijke beplanting nog altijd in het landschap te zien is. Deze elementen zijn uitzonderlijk en

Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland Lees meer

Inventariserend onderzoek naar de gevolgen van droogte op groene rijksmonumenten

Aanhoudende droogte heeft een negatieve impact op groene rijksmonumenten. Dat werd duidelijk tijdens de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Dit rapport verken de schade die deze droogteperioden hebben veroorzaakt, en de toekomstige uitdagingen voor het gehoud van groen en blauw erfgoed.  Eigenaren van monumenten, waaronder Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM’s), rapporteren aanzienlijke schade

Inventariserend onderzoek naar de gevolgen van droogte op groene rijksmonumenten Lees meer

Praktische tips voor onderhoud en herstel Groen Erfgoed

Planmatig werken is op te delen in drie stappen: onderzoek, planvorming en uitvoering. Deze waaier biedt een schema voor planmatig werken en geeft praktische tips voor het onderhoud en herstel van groen erfgoed.   Ook wordt een restauratieladder gegeven, die door ERM zelf is ontwikkeld. Die ladder is een voorkeursvolgorde voor het type ingreep. Het gaat

Praktische tips voor onderhoud en herstel Groen Erfgoed Lees meer

Scroll naar boven